Art Eye View

ททท. จุดกระแส “เมืองรอง” ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย-อาเซียน ผ่านงานศิลปะ

Pinterest LinkedIn Tumblr

ผลงาน “CULTURE GUARDIAN” โดย Kenji Chai ศิลปินชาวมาเลเซีย ณ ย่านเมืองเก่า อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคใหม่ สานต่อ “เมืองรอง” ภายใต้แคมเปญ “Experiencing ASEAN POP Culture” พร้อมขับเคลื่อนคุณค่าทางวัฒนธรรมแต่ละถิ่นฐาน ผสมผสานงานสร้างสรรค์แหล่งท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมสมัยนิยม เชื่อมโยงด้านอาหาร ศิลปะ วรรณกรรม ดนตรี และกีฬา ในจังหวัดเมืองรองของประเทศไทย ได้แก่ เชียงราย สุโขทัย ตราด และในกลุ่มประเทศอาเซียน อย่าง พระตะบองและมัณฑะเลย์ โดยเชิญศิลปินชื่อดังจากไทยและอาเซียนรวมกว่า 10 ประเทศ ร่วมกันสร้างสีสันให้เมืองรองผ่านงานศิลปะที่สะท้อนวิถีชุมชนเพื่อมอบไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน
ภาพ Mural Printing “แม่น้ำโขง” ที่เชื่อมประเทศไทย-ลาว ถ่ายทอดผ่านชาวประมง ที่ร่วมกันจับปลา โดย Toma และ Wiliam  2 ศิลปินชาวเวียดนาม ณ ศาลเจ้าพ่อพญาแก้ว อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
กฤษฎา รัตนพฤกษ์ กล่าวว่า “ปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอาเซียนสนับสนุนเมืองรองโดยให้ไทยเป็นศูนย์กลาง ภายใต้โครงการ “Experiencing ASEAN POP Culture” เพื่อส่งเสริมด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ททท.จึงเฟ้นหาเมืองรองที่มีสถานที่สวยงามและทรงคุณค่าด้านวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งในประเทศและแถบอาเซียน โดยเชื่อมโยงเรื่องราวของอาหาร ศิลปะ วรรณกรรม แฟชั่น ดนตรี กีฬา และสื่อ (Media) เพื่อนำจุดเด่นของแต่ละเมืองรองมาสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินชื่อดังจากประเทศอาเซียน โดยสื่อสารผ่านงานศิลปะหลากหลายแขนงในแนววัฒนธรรมสมัยนิยมหรือ POP CULTURE ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสวยงาม สนุกสนานในหลากมิติของเมืองรอง ทั้งยังเชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนเข้าด้วยกันโดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง พร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองให้คึกคักและสามารถกระจายโอกาสในเชิงรายได้สู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น เพื่อต้องการเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ในอาเซียนที่มีความสนใจเรื่องศิลปวัฒนธรรม เป็นกลุ่มที่ชอบท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ โดยคาดว่าการนำจุดแข็งด้านคุณค่าทางวัฒนธรรม แต่ละถิ่นฐานของเมืองรองมาเป็นจุดขาย ผ่านผลงานที่รังสรรค์จากเหล่าศิลปินคนดังจุดกระแสการท่องเที่ยวเมืองรองให้คึกคักมีสีสัน สามารถกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน”
ผลงาน “Dancing Together / ตื่น-เต้น” โดย จิรายุ คูอมรพัฒนะ ณ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
ด้าน อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา กล่าวว่า “คิง เพาเวอร์ ในฐานะผู้นำธุรกิจท่องเที่ยวระดับโลก และเป็น Gate Way ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะการขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งในเมืองรองของประเทศไทย มีสถานที่มากมายที่มีอัตลักษณ์เฉพาะและมีคุณค่า ซึ่งการสะท้อนภาพเหล่านี้ผ่านงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง ในโครงการ “Experience ASEAN POP Culture”นับเป็นกลยุทธ์ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวคุณภาพจากยุโรป หรือจีน ให้เกิดความสนใจและรู้จักนำไปถึงการวางแผนท่องเที่ยวในเมืองรองของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น“
ผลงาน  “ PIKACHU PUPPET” และ ผลงาน “ หนุมาน” MURAL PAINTING โดย Vutha Tor & Bor Hak ในพระตะบอง
สำหรับ “เมืองรอง” ภายใต้โครงการ “Experiencing ASEAN POP Culture” ทาง ททท. ได้นำจุดเด่นและความน่าสนใจของ 5 สถานที่สำคัญ ๆ ได้แก่ อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย, อ.สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และ อ.แหลมงอบ จังหวัดตราด ด้านประเทศในอาเซียน คือ เมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา และ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ เพื่อสื่อสารผ่านผลงานศิลปะจากเหล่าศิลปินชื่อดังจากไทยและอาเซียนรวมกว่า 10 ประเทศ อาทิ Ceno ศิลปินวาดภาพชาวสิงคโปร์, Toma และ Wiliam ชาวเวียดนาม, Peap และ Lisa ศิลปินวาดภาพชาวกัมพูชา, ALISON SHORE นักร้อง-นักดนตรีจากฟิลิปปินส์ , JIRAYU KOO นักวาดภาพประกอบชาวไทย และ Vinn , Patararin สถาปนิกชาวไทย โดยศิลปินเหล่านี้จะต้องใช้ความสามารถทางศิลปะเพื่อสร้างสีสันความสนุกสนานที่แฝงด้วยเสน่ห์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อจุดกระแสให้เกิดการท่องเที่ยวในเชิงคุณค่าทางวัฒนธรรม และความสำเร็จของโครงการนี้ยังได้รับแรงผลักดันและการสนับสนุนจากภาคเอกชน อาทิ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์, สายการบิน บางกอก แอร์เวย์ส, บริษัทสีเบเยอร์, โรงแรม Mercure Madalay Hill Resort, และ บริษัท BMW ประเทศไทย จำกัด ตลอดทั้งโครงการอีกด้วย
ผลงาน “AMAZING FOOD NOT BOMBS: CHEF’S TABLE” โดย CHEF BLACK ภาณุภน บุลสุวรรณ

Comments are closed.

Pin It