Art Eye View

ประมูลแสตมป์ ร. 5 และแสตมป์เลขตอง “หมออ่วมใจดี”

Pinterest LinkedIn Tumblr

แสตมป์รัชกาลที่ 5 ชนิดหนึ่งโสฬสใส่กรอบฝั่งเพชร
จาก “จ่าอ่วม” ที่เจ้าหน้าที่กรมทหารบกวาดขึ้น ซึ่งเป็นรูปทหารแพทย์มือหนึ่งถือกระเป๋ายา อีกมือหนึ่งแบกปืน และเคยถูกใช้เป็นมาสคอต หรือสัญลักษณ์ของการประชุมทหารภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 9 ในปี พ.ศ.2543 เมื่อครั้งที่กรมทหารบกมีอายุครบ 100 ปี ในเวลาต่อมามาสคอตตัวนี้ถูกเรียกขานในชื่อใหม่ว่า “หมออ่วมใจดี” สัญลักษณ์สื่อถึง “แพทย์ทหาร” ที่ทำงานหนักเพื่อชาติ แต่ยังมีรอยยิ้มบนใบหน้าเสมอ

ล่าสุด มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เตรียมจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2552” โดยจะมีการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันสมเด็จพระมหา ธีรราชเจ้า วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ระหว่างเวลา 22.25 – 24.10 น. เพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 และในโอกาสครบรอบ 110 ปี กรมแพทย์ทหารบก มาสคอต “ หมออ่วมใจดี” ได้ถูกนำมาตีพิมพ์เป็นภาพบนแสตมป์คอลเลคชั่นพิเศษให้ผู้สนใจได้จับจอง โดยมีแสตมป์ประเภทเต็มแผ่นคละ 4 แบบ ชนิด 16 ดวง (สำหรับผู้ที่บริจาค 200 บาทขึ้นไป) และประเภทคละ 4 แบบ ชนิด 4 ดวง ( พร้อมจัดพิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรมแพทย์ทหารบกอยู่ด้านหลัง สำหรับผู้ที่บริจาค 100 บาทขึ้นไป) มีจำหน่ายเฉพาะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลทหารบก 36 แห่งทั่วประเทศเท่านั้น ขณะที่แสตมป์เลขตองตั้งแต่ 111 – 999 มีให้ผู้ที่ต้องการครอบครองได้ประมูลสดทางโทรทัศน์

พร้อมด้วย แสตมป์รัชกาลที่ 5ชนิดหนึ่งโสฬสใส่กรอบฝังเพชร และ ผลงานศิลปะของศิลปินชื่อดังหลายท่าน อาทิ ผลงานภาพเขียนชื่อ “หน้าบ้านเชียงราย” ของอาจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์, ผลงานภาพเขียนชื่อ “เสด็จดาวดึงส์” ของอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร,ผลงานภาพเขียนชื่อ “ความอบอุ่นของครอบครัว” ของ อาจารย์ประหยัด พงศ์ดำ และ ผลงานประติมากรรมชื่อ “อัปปนา สมาธิ” ของ อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

เพื่อนำรายได้ไปสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,ช่วยเหลือทหารบาดเจ็บและประชาชนที่ด้อยโอกาส ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์

แสตมป์หมออ่วมใจดี 110 ปี กรมแพทย์ทหารบก แบบคละ 4 แบบ ชนิด 4 ดวง พร้อมจัดพิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรมแพทย์ทหารบกอยู่ด้านหลัง สำหรับผู้ที่บริจาค 100 บาทขึ้นไป
แสตมป์หมออ่วมใจดี 110 ปี กรมแพทย์ทหารบก แบบเต็มแผ่นคละ 4 แบบ ชนิด 16 ดวง สำหรับผู้ที่บริจาค 200 บาทขึ้นไป
คอลเลคชั่นแสตมป์เลขสวย

Comments are closed.

Pin It