Art Eye View

Look at this – 10 ฉากชั่วการเมืองไทย

Pinterest LinkedIn Tumblr“… เมื่อเราทุกคนเป็นผู้ถูกปกครอง มีชีวิตอยู่ในสังคมการเมืองแบบปีศาจคลั่ง สิทธิของการเป็นพลเมืองคือสัตว์เชื่อง ที่ถูกฝูงโจรมันขุนเลี้ยงด้วยกากอาหาร เพื่อมีเรี่ยวแรงอยู่ทำงานการผลิตและเป็นตลาดสร้างความมั่งคั่งแก่พวกมัน โดยเฉพาะในสังคมวิปริตแบบไทยๆผม ในฐานะจิตรกรก็เพียงแต่บันทึกไว้ให้ลูกหลาน ได้เรียนรู้ว่า เราจะทนอยู่กับมันหรือลุกขึ้นต่อสู้ 10 ฉากชั่วการเมืองไทย เพื่อเปลี่ยนแปลงมัน…”

นิทรรศการ “10 ฉากชั่วการเมืองไทย” ผลงานศิลปะโดย วสันต์ สิทธิเขตต์ จัดแสดง ณ Number 1 Gallery ห้อง B26-27 ชั้น B1 อาคารสีลม แกลลอเรีย ระหว่างวันที่ 11 มี.ค. – 3 เม.ย.53 เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00 – 19.00 น. สอบถาม โทร. 083 -445 – 8333
Comments are closed.

Pin It