Art Eye View

แจ้งเกิด “หนังสั้นกลางแปลง ชุมชนหนองโพ”

Pinterest LinkedIn Tumblr


หลังจากที่เด็กๆเยาวชน ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ผ่านการอบรม ศิลปะร่วมสมัย ด้านการสร้างสื่อภาพยนตร์สั้น กับ กลุ่มหนองโพ KiD ดี ไปเมื่อช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา

ล่าสุดได้มีการรวบรวมภาพยนตร์ 7 เรื่อง ผลงานของเยาวชน อายุระหว่าง 8 -18 ปี จำนวน 25 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมมาจัดฉายใน เทศกาลหนังสั้นกลางแปลง ชุมชนหนองโพ วันเสาร์ที่ 29 ก.ค.54 เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดหนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

กิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้มีแค่การฉายภาพยนตร์สั้น  แต่ยังมีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เยาวชน โดย พระมหาสมคิด อตฺถสิทฺโธ เจ้าอาวาสวัดหนองโพ,เปิดโอกาสให้เยาวชนเล่าประสบการณ์การทำภาพยนตร์สั้นครั้งแรก ,กิจกรรมโหวตภาพยนตร์ และนักแสดง ฯลฯ ที่สมาชิกในชุมชนและผู้ชม ชื่นชอบมากที่สุด

รวมถึง ชมภาพยนตร์สั้นรับเชิญ จากที่ปรึกษาและครูในโครงการฯ อาทิ ผศ.สาครินทร์ เครืออ่อน(ศิลปินแสดงผลงานในงาน Venice Biennale 2003 and Documenta XII), สุพร ชูทรงเดช(ศิลปินแสดงผลงานในงาน Venice Biennale 2009),อรุณี ศรีสุข (นักเขียน และ วิทยากรโครงการภาพยนตร์ธรรมะทั่วประเทศ ) และ จิระเดช- พรพิไล มีมาลัย จำนวน 4 เรื่อง ,ชมภาพยนตร์ที่เตรียมออกฉายในโรงภาพยนตร์โดยผู้กำกับ ยุทธเลิศ สิปปภาค

ก่อนจะปิดท้ายด้วย วง CAFFIUM ซึ่งเป็นวงดนตรีเยาวชนของชุมชนฯ

กลุ่มหนองโพ KiD ดี เลขที่ 162 หมู่ 2 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร 081 -587-5715

Comments are closed.

Pin It