Art Eye View

นิทรรศการ “งานช่างหลวง”

Pinterest LinkedIn Tumblr


เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ชมนิทรรศการ “งานช่างหลวง” หนึ่งในไฮไลท์คือ ประตูมุกบานใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อนำไปติดประตูหอพระมณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

วันนี้ – 17 ตุลาคม 2554 ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร


ช่างหลวง คือใคร ?

ช่างหลวง คือ บรรดาผู้ที่มีฝีมือ ความรู้ และความสามารถ เป็นช่างทำการสร้างสรรพสิ่งต่างๆ แต่เมื่อสมัยที่บ้าน เมืองยังปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีพระเจ้าแผ่นดิน หรือในหลวงเป็นประมุขปกครองพระราชอาณาจักร

 โดยผู้ที่เป็นช่าง ได้สมัครเข้าไปรับหน้าที่ช่าง ในราชการในหลวงบ้าง ที่ได้ถวายตัวแก่เจ้านายเข้าสังกัด เป็นข้าทำการช่าง ในกรมที่เจ้านายพระองค์นั้นทรงปกครองอยู่ก็มีบ้าง ยังพวกที่ได้รับเกณฑ์เข้ามารับราชการได้ทำ การช่างตามความรู้ ความสามารถ ให้ประจำอยู่ตามกรมกอง ในราชการของหลวงก็มีอยู่มิใช่น้อย

บรรดาผู้ที่เป็น ช่างต่างๆ ตามที่ว่ามานี้ ต่างก็ได้รับมอบหมายให้มีภาระหน้าที่ และ ความรับผิดชอบในการสร้าง ทำสรรพสิ่งต่างๆ สนองความต้องการ และ ประโยชน์ตามความประสงค์ สำหรับราชการของพระเจ้าแผ่นดินหรือในหลวง ฉะนี้บรรดา ช่างดังกล่าว จึงได้รับการขนานนามว่า “ช่างหลวง”

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ และ Celeb Online www.astvmanager.com โทร.0 -2629 – 4488 ต่อ 1530 Email: thinksea@hotmail.com

Comments are closed.

Pin It