Art Eye View

เมืองจมน้ำ

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EVENT–สองภัณฑารักษ์รับเชิญ ได้แก่ ผศ. สรรเสริญ มิลินทสูต ,สันติ ลอรัชวี และ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Design for Disaters วิภาวี คุณาวิชยานนท์

ชวนไปชม นิทรรศการ เมืองจมน้ำ (Let’s Panic) นิทรรศการสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และความเป็นไปได้ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ได้ในอนาคต ผ่านผลงานศิลปินและนักออกแบบ 15 ท่าน

วันนี้ – 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 
ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ และ Celeb Online www.astvmanager.com โทร.0 -2629 – 4488 ต่อ 1530 Email: thinksea@hotmail.com

Comments are closed.

Pin It