Art Eye View

รู้ลึกเรื่อง “ปรัชญาศิลป์” กับ ดร. ทัศนัย เศรษฐเสรี

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EVENT — หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน ชวนเจาะลึกเรื่องราวแห่งปรัชญา ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม และสถานการณ์ทางสังคมในหลากมิติ ที่ก่อให้เกิดสำนึกทาง “ศิลปะ” ในแต่ละช่วงสมัย สู่การประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ

กับกิจกรรมบรรยายพิเศษ Art Philosophy 101 โดย อาจารย์ ดร. ทัศนัย เศรษฐเสรี นักอ่าน นักวิจารณ์เชิงวิพากย์ทางสังคมและวัฒนธรรม และอาจารย์ประจำวิชาประวัติศาสตร์ความคิดภาควิชา Media Arts and Design มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่พร้อมพาทุกท่านไปสู่ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับ  “ปรัชญาศิลป์”  ที่ว่าด้วยศิลปะและสุนทรียศาสตร์

วันที่ 26- 31 มีนาคม และวันที่ 2-3 เมษายน 2555 (8 วัน) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. วันเสาร์ เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องสมุด วิลเลียม วอร์เรน ชั้น 4 ตึกเฮนรี่ บี ทอมป์สัน ซ.เกษมสันต์ 2 ถ.พระราม 1 (สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ) โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังการบรรยาย 5,000 บาท

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุเนตรา โชติกไกร โทร. 0-2612-6741, 0-2219-2911 อีเมล์ pr_artcenter@jimthompsonhouse.com

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ และ Celeb Online www.astvmanager.com โทร.0 -2629 – 4488 ต่อ 1530 Email: thinksea@hotmail.com

>> อัปเดตข่าวในแวดวง สังคม กอสซิป แฟชั่น ความงาม ศิลปะ และเที่ยว กิน ดื่ม เพิ่มเติมได้ที่  http://www.celeb-online.net

Comments are closed.

Pin It