Art Eye View

ศิลป์สัมพันธ์ สุขสันต์ เมษา

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EVENT–หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ สนุกไปกับการทำสิ่งประดิษฐ์ที่เพิ่มพูนและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กๆ ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของเดือนเมษายน 2555

เพื่อส่งเสริมให้เด็กถ่ายทอดจินตนาการตามแบบฉบับของตนเอง เปิดประสบการณ์ใหม่ๆทางศิลปะในช่วงปิดเทอม ในกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็ก ศิลป์สัมพันธ์ สุขสันต์ เมษา ประกอบด้วยกิจกรรมศิลปะที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจในรูปแบบที่หลากหลาย

ขอเชิญเด็กๆอายุ 6-12 ปีที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ตลอดเดือนเมษายน 2555 ที่โถงหน้าห้องสมุดศิลปะ ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับจำนวน 40 คน)

วันเสาร์ที่ 7-อาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2555 กิจกรรม “แต้มสี ตุ๊กตา ตัวน้อย” ฝึกการใช้สายตาจากการผสมสีออกมาให้เป็นสีต่างๆและระบายสีลงไปบนตัวตุ๊กตาผ้าสีขาว ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย ฝึกฝนสมาธิ มุ่งเน้นพัฒนาทางด้านจิตใจและสติปัญญาผ่านการทำกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 21-อาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555 กิจกรรม “กระดาษมหัศจรรย์ ฝันเป็นจริง” เพิ่มจินตนาการในตัวเด็ก จินตนาการจะกระตุ้นให้เด็กมีความช่างสังเกต นำสิ่งที่ได้พบเจออยู่รอบตัวมาวิเคราะห์ และแยกแยะ แล้วสร้างผลงานศิลปะออกมาในแบบฉบับของตัวเอง

วันเสาร์ที่ 28-อาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2555 กิจกรรม “ปั้นร่าง สร้างเพื่อนรัก” ปลูกจิตสำนึกให้เด็กเห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ผ่านการประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้

สอบถามรายละเอียดกิจกรรม โทร. 0-2214-6630-8 ต่อ 528

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ และ Celeb Online www.astvmanager.com โทร.0 -2629 – 4488 ต่อ 1530 Email: thinksea@hotmail.com

>> อัปเดตข่าวในแวดวง สังคม กอสซิป แฟชั่น ความงาม ศิลปะ และเที่ยว กิน ดื่ม เพิ่มเติมได้ที่  http://www.celeb-online.net

Comments are closed.

Pin It