Art Eye View

สุรยุทธ์ เชิญไปร่วม ประมูลงานศิลป์ หาทุนช่วย “นักศึกษาศิลปะ” ผ่านมูลนิธิ “ป๋าเปรม”

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW —พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี , ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ และ นางเยาวณี ช่อวิเชียร ร่วมกันแถลงข่าว พิธีมอบทุน และการประมูล(ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส และศิลปินชั้นนำของประเทศ) เพื่อจัดหาทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ ในนาม มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษามอบให้นักศึกษาศิลปะในปีต่อๆไป ซึ่งกำหนดจะมีขึ้นใน วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ในฐานะ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ กล่าวว่า มูลนิธิรัฐบุรุษฯ มีความชัดเจนอย่างยิ่งในการที่จะปลูกฝังแนวคิด “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” อันเป็นแนวทางที่ท่านประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้เน้นย้ำตลอดมา ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างคนที่มีคุณภาพเพื่อให้สร้างชาติด้วยคุณธรรม อันจะนำพาความสงบผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองอย่างยั่งยืน

“ความชัดเจนของการดำเนินงานที่ไม่ว่าจะผ่านมากว่า 10 ปีแล้ว ก็ยังเน้นไปที่การสร้างคนคุณภาพเพื่อให้สร้างชาติด้วยคุณธรรม จึงต้องมุ่งเน้นไปที่การปลูกฝังแนวคิดดังกล่าวในหมู่เยาวชนไทย ซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้มีจิตอันบริสุทธิ์ที่ให้การสนับสนุนกองทุนฯ และมูลนิธิรัฐบุรุษฯ มาโดยตลอดต่างก็ประจักษ์แจ้งในสาระสำคัญของการจัดโครงงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ของเรา โดยผมขอเรียนไว้ ณ ที่นี้ว่า ไม่ว่าอีกกี่สิบปีข้างหน้าต่อไปเราก็ต้องร่วมกันสร้างเครือข่ายเหล่านี้ออกไปเพื่อให้สังคมไทยเข้มแข็ง และนี่คือหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องช่วยกันทำ และจะลังเลหรือชงักงันไม่ได้เลย”

ด้าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะฯ กล่าวว่า นับตั้งแต่กองทุนฯ ได้เริ่มต้นมอบทุนให้กับนักศึกษาศิลปะครั้งแรกเมื่อปี 2544 จนถึงปีนี้มีนักศึกษาที่เคยรับทุนไปแล้วทั้งสิ้น759 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 22,770,000 บาท

และในปีนี้มีสถาบันการศึกษาด้านศิลปะจำนวน38 สถาบันจากทั่วประเทศ ส่งรายชื่อนักศึกษาเพื่อพิจารณารับทุน 343 คน ซึ่งในที่สุดคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก นักศึกษา (ภายใต้ระเบียบข้อกำหนดของกองทุนฯ) จำนวน 80 คน จาก 26 สถาบันการศึกษา เพื่อเข้ารับทุนจาก ฯพณฯ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ในวันที่ 18 ธันวาคม ที่จะถึงนี้

“ผมต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนที่มีให้กับกองทุนฯ และหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างอบอุ่นเช่นนี้ต่อไป และเชื่อเหลือเกินว่า 10 ปีที่ผ่านมาเป็นประจักษ์พยายานที่ชัดแจ้งแล้วว่าเงินสนับสนุนที่ทุกท่านได้บริจาค ได้นำไปสู่การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ลูกหลานของเรา ให้ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ตลอดจนนำความรู้ความสามารถที่ตนมีอยู่รับใช้ผืนแผ่นดิน โดยการถ่ายทอดและร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้สถิตย์สถาวรสืบไป”

ขณะที่ นางเยาวณี ช่อวิเชียร ผู้แทนบริษัท คริสตี้ส์ อ๊อกชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะมาทำหน้าที่ ดำเนินการประมูลผลงานศิลปะ ให้กับกิจกรรมครั้งนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แจ้งว่า การประมูลที่จะมีขึ้น จะมีผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์โดยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส และศิลปินชั้นนำ เข้าร่วมประมูล จำนวน 34 ผลงาน

“ ดิฉันขอถือโอกาสเรียนเชิญท่านผู้หลงใหลในศิลปะ นักสะสม ตลอดจนท่านผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลทุกท่าน ได้พร้อมใจกันซื้อโต๊ะเข้าร่วมประมูลผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่า หรือเลือกซื้อผลงานศิลปกรรมในโครงการ เพื่อสมทบรายได้เข้ากองทุนฯ อันจะนำไปสู่การมอบโอกาสและ ให้ความช่วยเหลือนิสิต นักศึกษา ด้านศิลปะ ผู้มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป”

ผู้สนใจร่วม พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ และร่วมประมูลผลงานศิลปกรรมของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส และศิลปินชั้นนำของประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดหรือ สั่งจอง ซื้อโต๊ะ ได้ที่ คุณจิรายุ สิงโตขำ โทร.0-2241-0088 หรือ 0-2241-1616ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW เซคชั่น Celeb Online www.astvmanager.com และ M-Art เซคชั่น Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

Comments are closed.

Pin It