Art Eye View

ART EVENT — พาพ่อไปหอศิลป์ และว่าด้วยศิลปะ ที่เบ่งบาน ในวันของพ่อ

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>>ธงชัย รักปทุม,ปัญญา เพ็ชรชู,กฤษณะ ชวนคุณากร,เกรียงไกร กุลพันธุ์,ชัชวาล รอดคลองตัน,ชิงชัย อุดมเจริญกิจ,แดง บัวแสน,ทรงเดช ทิพย์ทอง,เทิดศักดิ์ ไชยกาล,ไทรเติ้ล เงาะอาศัย,ธนฤทธิ์ ทิพย์วารี,ธนาเศรษฐ์ ศิรอภิวัลย์,นาวิน เบียดกลาง,มณฑล พิณลำยอง,ยุทธนา พงษ์ผาสุก,เริงศักดิ์ บุญยวาณิชย์กุล,วัชระ ประยูรคำ,วัชระ กล้าค้าขาย,วาสนา สีสัง,วิษณุพงษ์ หนูนันท์,สมยศ คำแสง,สุวัฒน์ วรรณมณี,สุวิทย์ ใจป้อม,สุวิทย์ ต่างสมบัติ,อานันท์ ราชวังอินทร์ และอุสาห์ ไวยสีแสง

อีกครั้ง กับการรวมพลมือฉมัง ในนิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ จากดวงใจ ถวายพ่อหลวง 85 พรรษา วันที่ 1 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ โอ. พี. การ์เด้น ถนนเจริญกรุง 36

>>>แรงบันดาลใจจากการที่พสกนิกรทั่วทุกสารทิศ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างมิขาดสาย นำมาสู่การถ่ายทอดผ่านภาพ ตัวอักษรรวมและการจัดองค์ประกอบ ของ สิริทัต เตชะพะโลกุล เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

ผลงานกว่า 99 ภาพ โดยใช้เวลา 3 ปี ในการเขียน และรวบรวม เสนอผ่านนิทรรศการ เหนือเกล้า ๙๙.๑ ( Nua Klao 99.1 ) วันที่ 3-21 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1-2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>>>มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร ร่วมกับ ดิ เอ็มโพเรี่ยม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ จัดงาน ตามรอย 85 คำสอนของพ่อหลวง ตอน 1 นิทรรศการศิลปะกับบทเพลง เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษ

ผ่านผลงานจิตรกรรมกว่า 120 ชิ้น จากศิลปินแห่งชาติและศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยกว่า 90 ท่าน อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ,ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง,ศาสตราจารย์อารี สุทธิพันธ์, อ.แนบ โสตถิพันธุ์, อ.ศุภกิจ อุตตรนคร, อ.พิชัย นิรันต์, ท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ ฯลฯ

 จัดแสดงและจำหน่ายเพื่อหารายได้สมทบกองทุนรักษ์จิตรกรเพื่อช่วยเหลือศิลปินในยามเจ็บป่วย

วันที่ 5-16 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ แฟชั่น อเวนิว ชั้น จี และ ชั้น 1 ดิ เอ็มโพเรี่ยม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม) โทร. 0-269-1000 ต่อ 1811

>>>เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ดังต่อไปนี้

– วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00 – 21.30 น. ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี เชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ “อัครศิลปิน” 5 ธันวาคม 2555 ตอน พาพ่อไปหอศิลป์ เทิดพระเกียรติอัครศิลปิน รวมใจศิลป์ถวายพระพร

ชมนิทรรศการภาพถ่าย “พ่อลูกผูกผัน”, การแสดงศิลปวัฒนธรรม การขับร้องเพลงลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติฯ, การอภิปรายโดยศิลปินแห่งชาติ, การตัดสินการประกวดภาพถ่าย “พ่อหลวงในดวงใจไทยทั้งชาติ”, การประกวดวรรณกรรม “พาพ่อไปหอศิลป์” ,ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ, ภาพยนตร์พระราชประวัติพระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ,ฟังเพลงพระราชนิพนธ์ในระบบเสียง 3 มิติ และภาพยนตร์ 3 มิติ, การแสดงศิลปวัฒนธรรมและสินค้าชุมชน และร้อยรวมดวงใจกันจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

-วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 20.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เชิญชมการแสดงมหาอุปรากรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง เตมีย์ใบ้ (The Silent Prince)

ประพันธ์ดนตรีและคำร้องโดย สมเถา สุจริตกุล ศิลปินศิลปาธรกิตติคุณ ซึ่งเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ 10 ชาติ ก่อนเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าในทศชาติชาดกมาถ่ายทอดเป็นมหาอุปรากรแบบมาตรฐานสากล (เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

โครงการ “ทศพิธราชธรรม” เป็นการนำหลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้ในการปกครองบ้านเมือง มาสร้างสรรค์เป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาส 85 พรรษา

ประพันธ์คำร้องโดยศิลปินแห่งชาติ ชาลี อินทรวิจิตร,เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์,เกียรติพงศ์ กาญจนภี และคุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ราชบัณฑิต ประพันธ์ทำนองโดย วิรัช อยู่ถาวร ,จิรวุฒิ กาญจนะผลิน เรียบเรียงเสียงประสานโดย กิตติ ศรีเปารยะ และขับร้องโดยนักร้องคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศ

เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยได้เรียนรู้ น้อมนำหลัก “ทศพิธราชธรรม” มาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยจัดทำในรูปแบบของซีดีเพลง เพื่อแพร่แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.culture.go.th

>>>การรวมตัวรวมหัวใจของเหล่าศิลปินเพื่อร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลผ่านเส้นสายลายพู่กัน สู่ผลงานศิลปกรรมแห่งพลังความจงรักภักดี ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน

เอสพลานาดอาร์ตโชว์ ครั้งที่ 5 นำเสนอนิทรรศการ “พ่อ” ศิลป์แห่งแผ่นดิน วันที่ 1-9 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ แกรนด์ฮอล์ล ชั้น 1 ศูนย์การค้าเอสพลานาดงามวงศ์วาน-แคราย โทร.081- 443-5573

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW เซคชั่น Celeb Online www.astvmanager.com และ M-Art เซคชั่น Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

Comments are closed.

Pin It