Art Eye View

ในความรุนแรงยังมีความงดงาม

Pinterest LinkedIn Tumblr


“ในความรุนแรงยังมีความงดงาม”

หลายช่างภาพที่มีโอกาสเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนสามจังหวัดภาคใต้ บอกผ่าน นิทรรศการภาพถ่าย ที่มีมาให้ชมระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ ชั้น 1 โซนเอเทรียม เซ็นทรัลเวิล์ด จัดโดย องค์การอ๊อกแฟมและภาคี

คุณอาจได้รับรู้ บางเรื่องที่อยากรู้มากขึ้นว่า คนในสามจังหวัดภาคใต้ใช้ชีวิตกันอย่างไรท่ามกลางความขัดแย้ง ชีวิตประจำวันของเขาเป็นอย่างไร เดินทางอย่างไร ทำงานกันอย่างไร ชาวไทยพุทธกับไทยมุสลิมยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่หรือไม่ หนุ่มสาวไปเที่ยวกันที่ไหน ชีวิตบันเทิงมีได้หรือไม่

นอกจากนี้ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น. เชิญร่วมสนทนากับช่างภาพที่จะมาบอกเล่าแรงบันดาลใจและความคิดอ่านที่ได้หลังจากกลับมาจากสามจังหวัดชายแดนใต้

อาทิ วินัย ดิษฐจร,วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง,หัสชัย บุญเนือง,ทวีชัย เจาวัฒนา,คัทลียา จารุทวี,สมศักดิ์ ล่ำพงศ์พันธุ์,วันชัย พุทธทอง,อธิษฐ์ พีระวงศ์เมธา โดยมี จิระนันท์ พิตรปรีชา ร่วมการเสวนา

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW เซกชัน Celeb Online www.astvmanager.com และ M-Art eye view เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It