Art Eye View

ตื่นตัวรับ AEC ด้วย ‘เทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ’

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—กรุงเทพมหานคร และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เตรียมจัด เทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ: BANGKOK ASEAN ART & CULTURE FESTIVAL (BAAF) เพื่อต้อนรับการก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซีย นด้วยความมุ่งหวังให้เกิดการ ‘เปิดรับ-แบ่งปัน’ ในมิติต่างๆ ทั้งชุมชน สังคม ศิลปะ และ วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีพ.ศ. 2556 และ 2557

กิจกรรมที่จัดขึ้นในเทศกาลฯ ระหว่าง วันนี้ – มีนาคม พ.ศ.2557 แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่

ช่วงแรก มิ.ย. – ส.ค. 56 กิจกรรมการเพิ่มพูนองค์ความรู้ อาทิ ปาฐกถา เสวนา ประชุม ฯลฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากบุคคลผู้เชี่ยวชาญ ปรับพื้นฐานความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยมีกลุ่มนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนและศิลปวัฒนธรรมให้เกียรติมาให้ข้อมูล อาทิ ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ดร.อัมพร จิรัฐติกร คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ เป็นต้น

ช่วงที่สอง ก.ย.- ต.ค. 56 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒธรรมอาเซียน โดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน อาทิ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสวนาดนตรีอาเซียน ศิลปะการแสดงชุดมายายักษ์ โดย คณะละครอนัตตา และคณะละคร 8X8 เป็นต้น

ช่วงที่สาม ต.ค. 56 – มี.ค. 57 นิทรรศการศิลปะและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียน อาทิ กิจกรรมวรรณกรรมอาเซียนโดย สศร. นิทรรศการศิลปะ SEA Conceptual – ความคิด/ขัดขืน และ SEA Media Arts โดยหอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น รวมถึงนิทรรศการจากองค์กรร่วมจัด อาทิ สศร. คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลป์ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เช่น หอศิลป์ตาดูไทยยานยนตร์ นำทองแกลลอรี่ และกลุ่มแกลลอรี่ สีลมแกลลอเรีย เป็นต้น

หมายเหตุ :  ระหว่าง 13 – 15 ธ.ค. 56 เชิญร่วมกิจกรรม ASEAN FILM NIGHTS ณ ลานด้านหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ พบกับบรรยากาศการฉายหนังกลางแปลงที่สะท้อนวัฒนธรรมจากประเทศอาเซียน เพลิดเพลินไปกับ ASEAN Street Food การแสดงดนตรีร่วมสมัยจากนานาประเทศในอาเซียน ฯลฯ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของเทศกาลที่เปิดโอกาสให้อาเซียนได้มาเปิดรับและแบ่งปันร่วมกัน
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานสถาบันออกแบบอนาคต ประเทศไทย
ภายในงานแถลงข่าวที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีการปาฐกถาพิเศษโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานสถาบันออกแบบอนาคต ประเทศไทย ในหัวข้อ ‘ มิติภูมิภาคอาเซียน เลิกแข่งขัน เริ่มแบ่งปัน เราจะเริ่มกันได้อย่างไร ? ’ และได้รับ เกียรติจาก อมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, อภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธาน มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, ภราเดช พยัฆวิเชียร กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร,ลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ,นิติกร กรัยวิเชียร, ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ พิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจภาครัฐ กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาร่วมงานอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธาน มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW เซกชัน Celeb Online www.astvmanager.com และ M-Art eye view เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It