Art Eye View

“ภาพวาดฝีพระหัตถ์บนแม่พิมพ์โลหะ” สมเด็จพระเทพฯ สู่ “ภาพพิมพ์ 100 ภาพ” เพื่อ “กองทุนศูนย์ศิลป์สิรินธร”

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2548 นอกจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเปิด ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย ยังทรงวาดภาพลงบนแม่พิมพ์โลหะชิ้นหนึ่ง เพื่อพระราชทานแก่ศูนย์ฯ ด้วย

ล่าสุดวาระ 20 ปี ของการก่อตั้งศูนย์ฯ และเพื่อหารายได้ก่อตั้ง กองทุนศูนย์ศิลป์สิรินธร ภาพวาดบนแม่พิมพ์โลหะชิ้นนั้น ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้นำมาพิมพ์ด้วยเทคนิคแม่พิมพ์โลหะ จำนวน 100 ภาพ แบ่งเป็นภาพสี 50 ภาพ และภาพขาวดำ 50 ภาพ

โดยมี รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ(ลูกศิษย์ของครูสังคม ทองมี ผู้ก่อตั้งศูนย์ฯ) และคณะ เป็นผู้พิมพ์ถวาย เพื่อทรงพระนาม ก่อนจะถูกนำมาจำหน่าย เพื่อนำเงินขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายส่วนหนึ่ง และส่วนหนึ่ง เพื่อหารายได้ก่อตั้ง กองทุนศูนย์ศิลป์สิรินธร ตามที่กล่าวมาข้างต้น

ผู้สนใจสามารถไปชมและสั่งจองภาพพิมพ์ ซึ่งกำลังถูกจัดแสดงให้ชมขณะนี้ในนิทรรศการศิลปกรรม 20 ปี ศิลป์สิรินธร ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินท่านต่างๆ ที่ได้บริจาคผลงานศิลปะของตนเพื่อประมูลหารายได้ช่วยกองทุนฯ รวมไปถึงการแสดงผลงานศิลปะของศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ของ ครูสังคม ทองมี

ศูนย์ศิลป์สิรินธร ได้รับพระราชทานนามจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างขึ้นเมื่อปี 2536 ตั้งอยู่ภายในโรงเรียน โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย โดยมี ครูสังคม ทองมี เป็นผู้อำนวยการและเป็นกำลังสำคัญในการจัดหาทุนก่อตั้ง

 ศูนย์ฯ มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพทางศิลปะของเด็กและเยาวชน โดยการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสูงสุด ทำให้นักเรียนจากศูนย์ฯ ผลิตผลงานศิลปะออกมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับจากวงการศิลปะเด็กและเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ

แต่กว่าจะมีการก่อตั้งศูนย์ฯ เกิดขึ้น เมื่อปี 2520 หลังจบปริญญาตรีจากภาพวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สังคม ทองมี หรือ ครูสังคม ในปัจจุบัน ได้สะพายกระเป๋ากลับเมืองเลยบ้านเกิด แล้วสมัครสอบครู จนได้เป็นครูศิลปะที่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
 
และได้เสียสละเงินเดือนของตน จัดหาอุปกรณ์วาดเขียนมาให้เด็กใช้ ทำงานด้วยความเสียสละเงียบๆอย่างนี้ และสอนศิลปะเด็กทุกวันไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์และไม่มีปิดเทอม ปั้นเด็กบ้านนอกที่ยากจนให้รักศิลปะ ใช้ศิลปะอบรมจิตใจ ฝึกวาดรูป จนเกิดเด็กนักเรียนที่มีฝีมือในการวาดรูปดีเด่นหลายคน

ผ่านเวลาไปเพียงสองปี ในปี 2523 นักเรียนโรงเรียนศรีสงครามวิทยาก็ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและโรงเรียนอื่นๆอีกในการแสดงศิลปะเด็กแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 และในปีเดียวกัน ผลงานศิลปะของนักเรียนโรงเรียนศรีสงครามวิทยาก็ได้รับ “รางวัลศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 10” ของประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นก็ได้รับรางวัลระดับชาติ และระดับโลกอีกมากมาย เกือบสองหมื่นรางวัล จนเป็นที่มาของการผลักดันให้มีการก่อตั้งศูนย์ฯ ในที่สุด
ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It