Art Eye View

“ชมรมศิลปินชายแดนใต้” สร้างศิลป์ เทิดไท้องค์ราชัน 86 พรรษา

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 นี้ ชมรมศิลปินชายแดนใต้ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตา และน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นต่อพสกนิกรชาวไทยในจังหวัดชายแดนใต้ผ่านโครงการพระราชดำริต่าง ๆ มาโดยตลอด

และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมาชิกชมรมฯ จึงได้รวมตัวกัน จัดนิทรรศการ “สร้างศิลป์ถิ่นใต้ เทิดไท้องค์ราชัน 86 พรรษา” โดยการนำภาพเขียน ภาพถ่ายและงานศิลป์แขนงต่าง ๆ ของศิลปินชายแดนใต้ ที่ถ่ายทอดพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ รวมถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตและเรื่องราวประทับใจในจังหวัดชายแดนใต้มาจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสชมผลงานทางศิลปะ ในช่วงเดือนมหามงคล ธันวาคม 2556

“การแสดงนิทรรศการครั้งนี้ยังมีส่วนในการส่งเสริมอาชีพของคนที่ทำงานด้านศิลปะ ที่ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้มาอย่างยาวนาน ซึ่งผู้สนใจสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมพวกเขาเหล่านี้ได้ จากภาพวาดสวย ๆ ที่มีจำหน่ายในงาน

พร้อมกับชมการสาธิตการเขียนภาพในรูปแบบและเทคนิคต่างๆ จากฝีมือศิลปินในท้องถิ่น พร้อมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเจ้าของผลงานโดยตรง ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยในเรื่องของศิลปะและการศึกษา ซึ่งมักไม่มีให้เห็นบ่อยนักในต่างจังหวัด ทั้งยังได้ผ่อนคลายจิตใจ จากสถานการณ์บ้านเมือง โดยเฉพาะเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ เชิญทุกท่านไปให้กำลังใจศิลปินชายแดนใต้ ไปกันเยอะ ๆ นะครับ”

วินัย สุขวิน ประธานชมรมศิลปินชายแดนใต้ กล่าวเชิญชวน

นิทรรศการ “สร้างศิลป์ถิ่นใต้ เทิดไท้องค์ราชัน 86 พรรษา” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมยะลา จ.ยะลา

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It