Art Eye View

ภาพพิมพ์จากป่าสงวน

Pinterest LinkedIn Tumblr

ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ   มะพลับ ขมิ้นชัน
ART EYE VIEW—เป็นเวลากว่า 15 ปี ที่ รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง ได้ทำการคิดค้นและพัฒนาเทคนิคภาพพิมพ์สีธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยอาศัยแรงบันดาลใจที่ได้จากผืนป่าของบิดา “สงวน กุญแจทอง” อาจารย์และเภสัชกรแผนไทยที่ได้ทุ่มเทเวลา 58 ปี ปลูกและอนุรักษ์ไว้บนพื้นที่ขนาด 108 ไร่ ในอำเภอชะอำ

ด้วยแหล่งวัตถุดิบอันทรงคุณค่านี้ ศิลปินได้ศึกษาต้นไม้และพืชสมุนไพรไทยที่ให้สีสันและวิธีการสกัดสีและสร้างภาพพิมพ์ที่ปราศจากสารเคมี โดยศิลปินให้นิยามเทคนิคดังกล่าวว่า Organic Print

แนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน จนเกิดเป็นผลงาน Monoprint แบบนามธรรม สีสันและลวดลายที่ปรากฏเป็นการรังสรรค์ของธรรมชาติ แสดงความงดงามที่เกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าและพืชพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ทั้งยังสะท้อนถึงสายตาอันกว้างไกลของบิดาของศิลปินในการอนุรักษ์ “ป่าสงวน” แห่งนี้ไว้เพื่อเป็นแหล่งความรู้ของชุมชนเกี่ยวกับพันธุ์ไม้และสมุนไพรไทย รวมถึงความรักความผูกพันที่ศิลปินมีต่อบิดาผู้ล่วงลับและผืนป่าอันเป็นมรดกที่ตกทอดมาสู่ตน

“พิมพ์จากป่าสงวน” จะจัดแสดงผลงานภาพพิมพ์จำนวนกว่าร้อยชิ้นที่พิมพ์ด้วยสีที่สกัดจากพืชที่ได้จากป่าแห่งนี้จำนวนทั้งสิ้น 31 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชที่ศิลปินไม่เคยนำมาใช้สร้างผลงานศิลปะมาก่อน อาทิ ช้างน้าว ประดู่ชิงชัน ต้นตะแบก ว่านมหากาฬ พฤกษ์ และกระบือเจ็ดตัว

บางส่วนเป็นพืชที่บิดาของศิลปินปลูกไว้แต่เดิม และบางส่วนก็เป็นพืชที่ศิลปินลงมือปลูกขึ้นเอง ทั้งนี้ศิลปินกล่าวว่า นอกจากแนวคิดเรื่องความงามทางสุนทรียะที่ได้จากธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อยากนำเสนอแล้ว ชื่อต้นไม้ไทยๆ ที่คนในปัจจุบันอาจไม่ค่อยคุ้นหูแล้วก็เป็นอีกสิ่งที่ศิลปินอยากให้ผู้ชมได้รับรู้ ซึ่งในโอกาสนี้ศิลปินจะจัดแสดงวิดีโอที่เป็นภาพต้นไม้และสมุนไพรที่นำมาใช้ในงานนี้ด้วย

นิทรรศการครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการสร้างสรรค์วิชาการ สาขาทัศนศิลป์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปี 2555 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน

นิทรรศการจะเริ่มต้นจัดแสดงในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2557ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์

ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีการจัด Organic Print Workshop เพื่อให้ความรู้กระบวนการสร้างภาพพิมพ์จากสีธรรมชาติด้วยเทคนิคที่ศิลปินพัฒนาขึ้นด้วย

กิจกรรมนี้เปิดรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 ท่านเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถอีเมล์ชื่อ-นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ info.artcenterchula@gmail.com

นิทรรศการศิลปะ “พิมพ์จากป่าสงวน” โดย ญาณวิทย์ กุญแจทอง

วันที่ 20 มิถุนายน – 2 สิงหาคม พ.ศ.2557

ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-19.00 น. เสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Organic Print Workshop: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00-15.00 น.

พิธีเปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 18.15-20.30 น.
เก็บฟ้าทะลายโจร

ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ   ต้นบานไม่รู้โรยฝรั่ง

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It