Art Eye View

"ภาพคนจำนวนมากที่ออกมาชุมนุมเพื่อชื่นชมพระบารมีของในหลวง" ของ "ไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล" คว้า Gold Prize ที่ไต้หวัน

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—ภาพชื่อ THE GREATEST LOVE ผลงานภาพพิมพ์เทคนิค Mezzotint ของ ไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล คว้ารางวัล Gold Prize จากการ ประกวดงานศิลปะประเภทภาพพิมพ์ ในงาน International Biennial Print Exhibit: 2014 ROC ประเทศไต้หวัน

ซึ่งจัดขึ้น สองปีต่อหนึ่งครั้งหรือปีเว้นปี และจัดการประกวดมานานกว่า 30 ปี โดยครั้งนี้ที่ไกรศักดิ์ได้รับรางวัล ถือเป็นครั้งที่16

ไกรศักดิ์ได้ถ่ายทอดผลงานออกมาเป็นภาพคนจำนวนมากที่ออกมาชุมนุมเพื่อชื่นชมพระบารมีพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“กว่า 60 ปีมานี้ พระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันของไทย ทรงปกครองและสร้างคุณความดีไว้กับประชาชนมากมาย เมื่อทรงออกมหาสมาคมคราใด จะมีผู้คนมาชุมนุมต้อนรับ ชื่นชมพระบารมี เห็นบ้างไม่เห็นบ้าง แต่ก็ถือเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีทางหนึ่ง โดยไม่แบ่งฝ่ายและไม่ได้ค่าจ้าง

แม้สภาวะสังคมในปัจจุบันจะทำให้ทุกอย่างต้องเร่งรีบและแย่งชิงแข่งขัน แต่ผมกลับสวนกระแส โดยใช้กระบวนการทางภาพพิมพ์แบบเก่าที่เชื่องช้า ทำแม่พิมพ์ที่มีคนมากๆ ทีละหัว ทีละตัว ทีละคน ขณะทำ ใจก็นึกถึงพระราชาที่ทรงเหนื่อยยากลำบาก สั่งสมความดี ส่งมอบความสุขให้กับประชาชนของพระองค์ ทีละอย่าง ทีละวัน เดือน ปี ผมนึกถึงประชะชนที่เดินทางมารับเสด็จ ตั้งแต่ไม่กี่คน เป็นร้อย เป็นพัน หมื่น แสน และล้านคน

มีผู้กล่าวไว้ว่า “ภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับคำพันคำ” แต่ในงานภาพพิมพ์ THE GREATEST LOVE ชิ้นนี้ของผม คนเป็นพันในภาพต่างกล่าวออกมาเป็นเสียงเดียวเหมือนกันว่า “ทรงพระเจริญ”

ผมอยากให้ทุกคนร่วมกันภูมิใจ ไม่ใช่ในฐานะที่คนไทยไปได้รางวัล แต่ในฐานะที่ว่าเรามีพระมหากษัตริย์อย่างไร ประชาชนแสดงออกและรู้สึกอย่างไรต่อพระองค์ อย่างน้อยก็มีบางมุมในประเทศหนึ่งที่ได้รับรู้เพิ่มขึ้น ถึงจะเป็นเพียงซอกมุมเล็กๆก็ตาม”

และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผลงานภาพพิมพ์ของไกรศักดิ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปคว้ารางวัลจากการประกวดในเวทีประกวดระดับนานาชาติ

คลิกอ่าน… “ในหลวง” ในภาพพิมพ์ ไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล คว้าแกรนด์ไพรส์ ที่แคนาดา

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It