Art Eye View

ภาพถ่ายจากแหลมสิงห์โฮมสเตย์ จ.จันทบุรี และโฮมสเตย์บ้านหัวหาด จ.สมุทรสงคราม คว้าอันดับ 1 “ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย”

Pinterest LinkedIn Tumblr

วิวสวย เงียบสงบ
ART EYE VIEW—ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ที่ 1 ,2 และ3 จากประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย” จัดโดย กรมการท่องเที่ยว

คณะกรรมตัดสิน ได้แก่ นายยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) พ.ศ.2550, นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) พ.ศ.2552, นายกนิษ เทพศรีเมือง ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประจำปี 2555, นายบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ กรรมการและเลขาธิการ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และ นายพงศกร อารีศิริไพศาล อาจารย์ประจำภาควิชา การโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตัดสินให้ภาพถ่ายต่อไปนี้ได้รับรางวัล

ประเภทภาพถ่ายผ่านเลนส์

รางวัลที่ 1 นายอนันต์ จิรมหาสุวรรณ ชื่อภาพ “วิวสวย เงียบสงบ” ภาพถ่ายจากแหลมสิงห์โฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี
รางวัลที่ 2นายวินนิวัตร ไพรตรงสัตย์ ชื่อภาพ “สายฝนโปรยปราย” ภาพถ่ายจากโฮมสเตย์บ้านเหล่าพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลที่ 3 นางฐิตารีย์ ปทุมอัครินทร์ ชื่อภาพ “โยคะแบบธรรมชาติ” ภาพถ่ายจากผาบุคาโฮมสเตย์ จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ
ตัดสินจากการกด Like ใน Facebook fanpage : Home Stay Standard Thailand

รางวัลที่ 1นายเจษฎาพร รัฐประสาท ชื่อภาพ “บันไดแห่งความทรงจำ” ภาพถ่ายจากโฮมสเตย์บ้านหัวหาด จังหวัดสมุทรสงคราม
รางวัลที่ 2 น.ส.พนิดา ประเทือง ชื่อภาพ “อ้อมกอดของภูเขา” ภาพถ่ายจากโฮมสเตย์บ้านแม่สาใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลที่ 3 นายอรรถพล ทองยัง ชื่อภาพ “เด็กน้อยชาวปะหล่อง” ภาพถ่ายจากโฮมสเตย์ปางแดงใน จังหวัดเชียงใหม่
สายฝนโปรยปราย
โยคะแบบธรรมชาติ
บันไดแห่งความทรงจำ
อ้อมกอดของภูเขา
เด็กน้อยชาวปะหล่อง
ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It