Art Eye View

ภาพสะท้อนสังคมผ่านมุมมองของเด็กและเยาวชน "ศิลปะเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 10"

Pinterest LinkedIn Tumblr

ก้มหน้า ผลงานของ น.ส. กนกวรรณ สุทธัง
ART EYE VIEW—ธัญญารัตน์ วัฒนกูล ครูสาวศิษย์เก่ารั้วเพาะช่าง ซึ่งปัจจุบันเป็นครูสอนศิลปะประจำโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยม ที่อยู่ในความดูแลและอยู่ในโครงการ “ดาวรุ่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ” มาชมผลงานศิลปะในนิทรรศการ ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 10″  ที่กำลังจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถ.เจ้าฟ้า

คุณครูธัญรัตน์ บอกว่า การเดินทางมาชมนิทรรศการในครั้งนี้ เพราะอยากให้ลูกศิษย์ มีประสบการณ์จากการชมชิ้นงานศิลปะโดยตรงบ้าง นอกเหนือจากการชมผ่านภาพถ่ายในหนังสือและอินเตอร์เนท

“เพราะเวลาเปิดภาพผลงานศิลปะจากในหนังสือหรืออินเตอร์เนทให้นักเรียนดู มันเป็นแค่ภาพสองมิติธรรมดา แต่พอเขามาดูงานจริงๆ เขาจะได้เห็นรายละเอียด เห็นเทกเจอร์ เห็นลายเส้น การใช้สี การใช้ฝีแปรง เพื่อที่นักเรียนจะได้นำสิ่งที่ได้สัมผัสจากการชมงานกลับไปพัฒนาวิธีการทำงานศิลปะของตัวเอง

ซึ่งปกติพวกเขามีโอกาสน้อยมากที่จะได้ชมงานศิลปะ ในฐานะครูก็ได้แต่หวังว่า การได้มาชมครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา และทำให้คิดออกว่าพวกเขาจะสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองออกมาอย่างไร”

นิทรรศการ “ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 10″  จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

นอกจากนิทรรศการในครั้งนี้ ผู้ชมจะได้ชมผลงานศิลปะของเด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับต่างๆ ยังมีผลงานศิลปะอีกจำนวนหลายชิ้นที่ถูดคัดเลือกมาร่วมจัดแสดง ซึ่งผลงานทุกชิ้นต่างเป็นภาพสะท้อนหลากหลายเรื่องราวที่กำลังเป็นไปในสังคมผ่านมุมมองของ เด็กและเยาวชน อาทิ สังคมก้มหน้า,ชีวิตที่มีความหวังจากการเสี่ยงโชค,ความเชื่อเรื่องการทำบุญจะพาไปสวรรค์,การเมืองในสภา ฯลฯ

นิทรรศการจะจัดแสดงให้ชมไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถ.เจ้าฟ้า

โดยในวันสุดท้ายของการจัดแสดง เวลาประมาณ 17.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการประทานรางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลจากการประกวด

ชมผลงานศิลปินระดับมืออาชีพมาเยอะแล้ว มีเวลาอย่าลืมแวะไปชมและให้กำลังใจเด็กและเยาวชน เพราะเหลือเวลาจัดแสดงให้ชมอีกไม่กี่วันเท่านั้น
 


Happy Holiday ผลงานโดย  ด.ญ.พัณณ์ชิตา พันธุ์ศรี รางวัลเหรียญทอง ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี
สงบสุข สามัคคี วิถีแห่งความศรัทธา ผลงานโดย ด.ญ.อัญชณา ธรรมขันทา รางวัลเหรียญทอง ระดับอายุ 9-12 ปี
F ผลงานของ ด.ช.นันนนินท์ เรืองยังมี รางวัลเหรียญทอง ระดับอายุ 13-16 ปี
ล้านความคิด หนึ่งเป้าหมาย ผลงานของ น.ส.พิชญา วิศิษฐ์สรไกร  รางวัลเหรียญทอง ระดับอายุ 17-20 ปี
ดาบสองคม ผลงานโดย นายอภิวัฒน์ ปะกิระเณย์ รางวัลเหรียญทอง ระดับอายุ 21-25 ปี
Guld Wars ผลงานโดย จักรพันธุ์ จตุพร
งวดนี้เลขที่แทง ผลงานโดย  นายกฤศชัย หอมช่วงทรัพย์

ธัญญารัตน์ วัฒนกูล ครูสอนศิลปะ และนักเรียนโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It