Art Eye View

หลากหลายงานศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน”

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—ยังไม่ถึงวันที่ 12 สิงหาคม แต่หลายนิทรรศการหลายกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อร่วมฉลอง วันแม่แห่งชาติ ในปีนี้ เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมกันแล้ว

มีนิทรรศการหรือกิจกรรมไหนน่าสนใจบ้าง ART EYE VIEW มีมาแนะนำ ดังต่อไปนี้

โขนพระราชทาน

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์” ชุด “โขนพระราชทาน”

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย สาธิตการทอผ้าซึ่งเป็นงานประณีตศิลป์ของไทย (วันที่ 8,9,29 และ30 ส.ค. 58),สาธิตการปักผ้า (วันที่ 15และ 16 ส.ค.58 และ 5 และ6 ก.ย. 58) ,สาธิตการเขียนหัวโขน(วันที่ 22และ23ส.ค. 58) และ สาธิตการนุ่งโจงกระเบน พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก (วันที่ 6 และ12 ส.ค. 58)

ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม – 6 กันยายน พ.ศ.2558 ณ โถงอเนกประสงค์1 อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สอบถามโทร 0-2621-0044

“บุษบัญชลี” นิทรรศการดอกไม้เทิดพระเกียรติ

นิทรรศการดอกไม้เทิดพระเกียรติ ซึ่งออกแบบโดย สกุล อินทกุล นักออกแบบและจัดดอกไม้ชื่อดัง แห่งพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้

และร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม ,Jim Thompson และพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้

สกุลน้อมนำพระราชกรณียกิจใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาเผยแพร่โดยร้อยเรียงเรื่องราวผ่าน งานดอกไม้สด อันเกี่ยวเนื่องด้วยงานพระราชกรณียกิจ

อาทิ พระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ แทนพระองค์เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ,งานประกวดผ้าไหมที่จังหวัดสกลนคร และ งานพระราชทานเลี้ยงในพระบรมมหาราชวัง เป็นต้น

ระหว่างวันที่ 6 – 16 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ เอ็มโพเรียม แกลเลอรี่ ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม

“เครื่องเบญจรงค์ไทย” ชิ้นเลิศ

ชมผลงานออกแบบ เครื่องเบญจรงค์ ที่ชนะเลิศการประกวดทั้ง 5 ประเภท และอีก 20 กว่าผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย การประกวด โครงการ “หัตถศิลป์ทรงคุณค่า วิจิตรเลิศล้ำเครื่องเบญจรงค์ไทย” หัวข้อ “เลอค่าภูมิปัญญาไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โดย ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จัดให้มีการประกวดเป็นปีแรก

กำลังจัดแสดงให้ชม ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

จากนั้นเจ้าของผลงานชนะเลิศการประกวดจะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถ้วยรางวัลจากผู้แทนพระองค์ ภายในงานกาล่าดินเนอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ๘๓ พรรษา วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

 “เครื่องรัก” 10 ครูศิลป์ของแผ่นดิน

นอกจากปีนี้ “โครงการเชิดชูครูศิลป์ของแผ่นดิน” ของ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. จะทำพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้แก่ 10 บุคคคลที่ทำงานด้าน “เครื่องรัก” และยังใช้องค์ความรู้เบบโบราณ

ได้แก่ 1.นายมานพ วงศ์น้อย 2.นายม้วน รัตนาภรณ์ 3.นางสาวปัญชลี เดชคง 4.นางดวงกมล ใจคำปัน 5.นายเสถียร ณ วงศ์รัก 6. นางบุญศรี เกิดทรง 7. ม.ล.พงษ์สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ 8. นางศศิธร มงคลเรืองฤทธิ์ 9. นางประเทือง สมศักดิ์ และ10. นายญาณ สองเมืองแก่น

ยังจัดนิทรรศการแสดงผลงานเครื่องรัก ของ 10 ครูศิลป์ของแผ่นดิน ภายในงาน “นวัตศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชินี”

ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคมเป็นต้นไป ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แสง รัก ส่อง ชีวิต

เหล่าช่างภาพซึ่งเป็นสมาชิก ชุมชนคนถ่ายภาพ สห+ภาพ (FOTOUNITED) โดยการสนับสนุนของ SCB, CANON และ APDA ร่วมกันจัดแสดงผลงานภาพถ่าย” ผ่าน นิทรรศการ แสง รัก ส่อง ชีวิต(Life in the Light of Love)

นอกจากผลงานภาพถ่ายแล้วในนิทรรศการเดียวกัน ยังมีผ้าไหมจากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาจัดแสดงให้ชมพร้อมกันด้วย

ระหว่างวันที่ 4-27 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ

มีนิทรรศการหรือกิจกรรมไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง ART EYE VIEW จะมาแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมในลิงค์ข่าวนี้…..โปรดติดตาม

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It