Art Eye View

“เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง" คว้ายอดเยี่ยม “ออมศิลป์ถิ่นไทย” รับเงินรางวัล 1 ล้าน

Pinterest LinkedIn Tumblr

เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง ผลงานของ สุกิจ ชูศรี
ART EYE VIEW—เมื่อไม่นานมานี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต นายชาติชาย พยุหนาวีชัย (ที่สองจากขวา) ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตรเมธีนนทิวรรนธ์ จันทนะผะลิน (ที่สองจากซ้าย) ศิลปินแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสิน ร่วมมอบรางวัลให้แก่ นายสุกิจ ชูศรี (กลาง) เจ้าของผลงานภาพวาด “เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง” ซึ่งถูกตัดสินให้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทบุคคลทั่วไป รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากกิจกรรมประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ถิ่นไทย” จัดโดย ธนาคารออมสิน

ขณะที่ผลการประกวด ประเภทเยาวชน อายุ 7-15 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2544-2552) ภาพวาดชื่อ “ทรัพย์สินอันทรงคุณค่า”ผลงานของ เด็กหญิงวันวิภู ราชเมืองฝาง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ภาพวาดที่ได้รับรางวัลต่างๆจากการประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ถิ่นไทย” รวมถึงภาพวาดที่ถูกคัดเลือกให้ร่วมแสดง จะถูกนำไปจัดแสดง ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G (บริเวณหน้าร้านภูฟ้า) ศูนย์การค้าจัตุรัสจามจุรี  หรือ Chamchuri Square

“ทรัพย์สินอันทรงคุณค่า”ผลงานของ เด็กหญิงวันวิภู ราชเมืองฝาง
ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It