Art Eye View

“อัครศิลปินเหนือเกล้า” ผลงานศิลป์ถวายอาลัย ในหลวง ร.9 โดยศิลปินแห่งชาติ และศิลปินครุศิลป์

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—“ความเป็นศิลปิน หมายถึง ความสามารถตามธรรมชาติ ที่จะเห็นความงามและคิดถึงความงาม เมื่อเกิดความคิดแล้ว ก็ต้องอาศัยวิชาความรู้หรือเทคนิค เช่น วิชาช่าง เป็นต้น จึงแสดงออกมาเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม หรือศิลปกรรม ในลักษณะอื่นๆ ได้

การสร้างงานศิลปะทุกประเภทนอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดเจนจัดในทางปฏิบัติ ประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้ว ศิลปินจำต้องมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจในงานที่ทำด้วย จึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมรับนับถือ เพราะความจริงใจที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์มั่นคงนั้น เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้สามารถนำเอาคุณลักษณะพิเศษภายในตัวออกมาแสดงให้ปรากฎได้โดยเด่นชัด เมื่อบรรดาศิลปินสร้างสรรค์งานของตนด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้ว ผลงานทั้งหมดก็จะประกอบกันเป็นนิมิตหมายอันดีงาม” พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงนิยามความเป็นศิลปินและพระราชทานแนวทางปฏิบัติสำหรับศิลปิน

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักพระราชวังประกาศการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของประชาชนชาวไทย และเป็นการสูญเสีย “อัครศิลปิน” ผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในหมู่ศิลปิน ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ องค์อุปถัมภ์ศิลปินแห่งชาติ และเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมมาโดยตลอด

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดนิทรรศการ “อัครศิลปินเหนือเกล้า” เพื่อแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็น “อัครศิลปิน” โดยฐาปนันดรศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ และครุศิลปะ และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะให้แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ ศิลปิน และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปินสืบไป

นิทรรศการ “อัครศิลปินเหนือเกล้า” จัดแสดงระหว่างวันนี้ – 27 มกราคม 2560 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินนอกจากนำเสนอพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนผลงานของศิลปินแห่งชาติ 3 สาขากว่า 100 ชิ้นและผลงานจากครูสอนศิลปะอีกกว่า 50 ชิ้น ยังมีมุมกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ด้วยตัวคุณเอง
ตัวอย่างผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตัวอย่างผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เงาของประเทศ ผลงานโดย วินทร์ เลียววารินทร์
สดุดีมหาราชัน แห่งวันดินโลก ผลงานโดย ช่วง มูลพินิจ
ทรงช่วยเหลือไพร่ฟ้าผู้ทุกข์ยาก ผลงานโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ผลงานโดย ปรีชา เถาทอง และประหยัด พงษ์ดำ
วัดบันดาลใจ โครงการซึ่งริเริ่มโดย ธีรพล นิยม
เบื้องหลังผลงานเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ  โดย แอ๊ด คาราบาว

ยังอยู่ในสายพระเนตร ผลงานโดย เปี๊ยก โปสเตอร์
เสด็จสู่สวรรคาลัย ผลงานโดย มงคล กลิ่นทับ
ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews