Art Eye View

สวยงามและสมพระเกียรติ ภาพโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ บนปฏิทินตั้งโต๊ะ “ธ.กรุงไทย”

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—ธนาคารกรุงไทยน้อมนำโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาบอกเล่าผ่านปฏิทินตั้งโต๊ะ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ในรูปแบบกราฟิก 3 มิติ ที่สวยงามและสมพระเกียรติ พร้อมให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น KTB Calendar 2017 ผ่าน Google Play และ App Store

นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ปฏิทินตั้งโต๊ะของธนาคารกรุงไทยในปีนี้ ได้น้อมนำโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 12 โครงการของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา และพระปรีชาสามารถ มาจัดทำเป็นภาพด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ ที่สวยงามทรงคุณค่า และธนาคารยังได้จัดทำแอพพลิเคชั่น KTB Calendar 2017 เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ให้ลูกค้าและประชาชนดาวน์โหลดปฏิทินธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่น สำหรับระบบปฏิบัติการ Android สามารถดาวน์โหลดผ่าน Google Play ระบบปฏิบัติการ iOS ดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือสแกน QR Code บนปกปฏิทินตั้งโต๊ะ

สำหรับภาพปฏิทินทั้ง 12 เดือน เป็นภาพโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริต่างๆ เพื่อให้ราษฎรมีความสุข และประเทศไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 1. โครงการฝนหลวง 2. วิทยุสื่อสาร 3. โครงการโรงนม 4. พลังงานธรรมชาติ 5. เครื่องสีข้าวกำลังคน 6. ภาพถ่ายทางอากาศ 7. พลังงานทดแทน 8. ประดิษฐ์ตัวอักษรฟอนต์ 9. โครงการหญ้าแฝก 10. โครงการฝายแม้ว 11. โครงการแก้มลิง และ 12. โครงการดาวเทียมการศึกษาผ่านทางไกล ผู้สนใจสามารถชมคลิปตัวอย่างปฏิทินได้ทาง www.facebook.com/ktbcare

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews