Advice

Adaptive Clothing เสื้อผ้าดัดแปลงสำหรับผู้มีข้อจำกัดทางร่างกาย

Pinterest LinkedIn Tumblr


“เสื้อผ้า” เป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ของชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าคนที่ร่างกายปกติหรือร่างกายไม่สมบูรณ์ต่างจำเป็นที่ต้องใส่เสื้อผ้าในทุกๆ เช้าของวัน แต่ทราบหรือไม่ว่า เสื้อผ้าส่วนมากไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับสรีระร่างกายของผู้พิการที่อาจมีแขนหรือขาเพียงข้างเดียว ดังนั้นหนึ่งในความยากลำบากที่พวกเขาต้องประสบในทุกวัน นั่นคือความลำบากในการสวมใส่เสื้อผ้านั่นเอง

“อะไรที่เราใส่ได้ พวกเขาก็ควรใส่ได้เหมือนกัน” ด้วยความเชื่อมั่นในแนวคิดดังกล่าว รวมถึงตระหนักว่า ทุกคนควรมีความสุขกับการสวมใส่เสื้อผ้า อย่างมั่นใจ มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้จัดทำ Adaptive Clothing หรือ เสื้อผ้าดัดแปลงสำหรับผู้มีข้อจำกัดทางร่างกาย ซึ่งถูกออกแบบด้วยความใส่ใจละเมียดละไมในทุกขั้นตอน ผ่านความร่วมมือระหว่างแฟชั่นดีไซเนอร์แบรนด์ชั้นนำของประเทศไทย และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ให้ข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับสรีระทางร่างกายของผู้พิการ จนสามารถดัดแปลงออกมาให้เห มาะสมกับผู้พิการที่มีแขนหรือขาข้างเดียว มีขนาดค่อนข้างหลวม ใส่สบาย และไม่ต้องติดกระดุม

นอกจากแฟชั่นดีไซเนอร์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้ว ยังมีสองกลุ่มคนสำคัญที่มีส่วนช่วยทำให้เสื้อผ้า Adaptive Clothing เสร็จสมบูรณ์ คือ ชาวบ้านกลุ่มล้านนาผ้างาม จังหวัดพะเยา และ กลุ่มเย็บผ้าภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้ลงมือตัดเย็บ Adaptive Clothing จำนวน 5,000 ชิ้นจนเสร็จสมบูรณ์ แต่ทว่าพวกเขาไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาทั่วไป แต่เป็นกลุ่มคนพิการหรือพ่อแม่ของเด็กพิการที่มีความสามารถในการตัดเย็บ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สานต่องานนี้ในขั้นตอนสุดท้าย

“บรรดาแม่ๆ อย่างพวกเราจำเป็นต้องดูแลลูกที่พิการ ทำให้ไปทำงานไกลบ้านไม่ได้ แต่ในช่วงที่พวกเราได้ทำงานตัดเย็บเสื้อผ้า Adaptive Clothing เป็นช่วงที่พวกเราทำงานกันอย่างมีความสุขมาก เพราะสามารถทำงานไปด้วยและมีเวลาดูแลลูกๆ ไปด้วยพร้อมกัน ขอบคุณที่ช่วยให้พวกเรามีรายได้เพิ่มอีกทาง” ความในใจจากคุณเสาวนีย์ หนึ่งในช่างตัดเย็บในกลุ่มเย็บผ้าภูผาม่าน

รศ. อัจจิมา เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเวชดุสิตฯ กล่าวว่า “ทางมูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้ทำการคัดเลือกให้ชาวบ้าน 2 กลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ตัดเย็บเสื้อผ้า Adaptive Clothing เพราะต้องการกระจายรายได้ไปยังกลุ่มคนพิการและพ่อแม่ของคนพิการ ซึ่งตรงกับมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการปรับปรุงสถานที่ตัดเย็บและจัดซื้อเครื่องมือและวัตถุดิบเพื่อใช้ในการตัดเย็บ ซึ่งเรายินดีเป็นอย่าง มากที่ได้รับทราบว่า การกระจายรายได้ครั้งนี้ ไม่ได้เพียงแค่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่พวกเขา แต่ยังทำให้พวกเขาได้สานสัมพันธ์กันภายในครอบครัวและหมู่บ้าน และผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ร่วมทำงานนี้ มีพัฒนาการของกล้ามเนื้อมือที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก”

แม้จะเป็นเสื้อผ้าดัดแปลงสำหรับผู้พิการ ทางมูลนิธิเวชดุสิตฯ มีแผนที่จะนำเสื้อผ้า Adaptive Clothing นี้ไปแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เช่น คนยากไร้ คนเร่ร่อน คนชรา ในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งซึ่งมีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศ รวมถึงแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลที่ร่วมสนับสนุนโครงการความฝันไม่มีวันพิการมาตั้งแต่แรกเริ่ม เช่น กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท และกลุ่มโรงพยาบาลเปาโล เป็นต้น

ผู้พิการหรือผู้สนใจ สามารถขอรับเสื้อผ้า Adaptive Clothing ได้ที่ https://www.facebook.com/VejdusitFoundation โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (จำนวนจำกัด)

สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้โดยการบริจาคผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิเวชดุสิตฯ ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 214-2-05882-1 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมอื่นๆ และการบริจาคได้ที่แฟนเพจดังกล่าว

Comments are closed.

Pin It