Advice

“3 อ. ดีต่อใจ” ใครทำแล้วอายุยืน!

Pinterest LinkedIn Tumblr

พ.ญ.ปิยะนุช รักพาณิชย์
>>โรคหัวใจและหลอดเลือด กลายเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนทั่วโลก ในประเทศไทยเองมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2559 มีอัตราผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดถึง 32.3 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน อันมีสาเหตุมาจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ การไม่ออกกำลังกาย ไม่บริโภคผักและผลไม้ การสูบบุหรี่ รวมไปถึงความเครียด

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย พ.ญ. ปิยะนุช รักพาณิชย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ จึงมาแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพหัวใจภายใต้ “หลัก 3 อ. ดีต่อใจ” ว่า “เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ จึงได้รณรงค์ให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตโดยยึดหลัก 3 อ. อันได้แก่

1. อาหาร ควรรับประทานอาหารให้หลากหลายและครบ 5 หมู่ ลดความหวานมันเค็มลง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวหรือไขมันทรานส์ และเพิ่มการรับประทานผักและผลไม้อย่างสม่ำเสมอ

2. ออกกำลังกาย ครั้งละ 25-30 นาที อย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและสร้างภูมิคุ้มกันโรค

3. อารมณ์ ทำกิจกรรมที่ผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรก ดนตรีบำบัด การทำสมาธิ หรือแม้แต่การหัวเราะ ซึ่งช่วยลดฮอร์โมนความเครียด ลดภาวะการอักเสบในหลอดเลือด ทั้งยังทำให้จิตใจผ่องใสเบิกบาน และส่งผลให้อายุยืนยาวอีกด้วย

Comments are closed.

Pin It