Advice

8 เคล็ด (ไม่ลับ) ฟิตสมองพิชิตข้อสอบ

Pinterest LinkedIn Tumblr


ความสามารถด้านภาษา มีส่วนผลักดันน้องๆ ให้มีโอกาสก้าวสู่มหาวิทยาลัยในฝันทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น การสอบ IELTS จึงเป็นทางเลือกที่นิยมใช้เป็นมาตรฐาน เพื่อแสดงถึงทักษะด้านภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก บริติช เคานซิล จึงไม่พลาดมาช่วยไขเคล็ด (ไม่ลับ) ให้น้องๆ ได้ฟิตสมอง เตรียมพิชิตข้อสอบ IELTS ได้อย่างสบายๆ ดังนี้

1. ฟังให้ออกทุกสำเนียง สำเนียงภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอบจะมาจากประเทศเจ้าของภาษาหลากหลาย เริ่มต้นลองฝึกทักษะการฟังจากรายการวาไรตี้ ภาพยนตร์ เพลงสากล หรือรายการข่าวต่างๆ โดยปิด Subtitle ในการฟังครั้งที่ 2 หรือ 3 เพื่อค่อยๆ ปรับความเข้าใจผ่านการฟังให้พัฒนายิ่งขึ้น

2. อ่านคำสั่งให้ดี หากในข้อสอบการฟังมีคำสั่งบอกให้น้องๆ เลือกใช้คำที่ถูกต้องในประโยคที่ไม่เกิน 2 คำ เช่น เลือกใช้คำว่า “leather coat” แทนที่จะใช้คำว่า “coat made of leather” ก็จะช่วยให้น้องๆ ได้คะแนนเพิ่มขึ้น เพราะถ้าเขียนคำเกินกว่าที่โจทย์สั่ง จะต้องมีผลต่อคะแนนแน่นอน ควรลองฝึกเขียนให้อยู่ในจำนวนคำที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน

3. ซ้อมทำพร้อมตั้งเวลา ข้อสอบในการฟังจะใช้เวลา 40 นาที คือฟัง 30 นาที เขียนคำตอบอีก 10 นาที จึงควรตั้งเวลาเพื่อหาจังหวะของการฟังและทำข้อสอบดู เพื่อช่วยให้รู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเอง

4. พัฒนาเทคนิคของตัวเองให้ทำข้อสอบได้เร็วขึ้น เช่น การฟัง ควรขีดเส้นใต้คำที่เป็น keyword เพื่อจะได้จดจ่ออยู่กับคำนั้นและจับคำได้จากบทสนทนา หรือถ้าเป็นข้อสอบการเขียน ก็อาจข้ามไปอ่านคำถามและจับจุดคำถามก่อนแล้วค่อยมาอ่านเนื้อหา

5. เขียนให้เหมือนเจ้าของภาษา ลองฝึกอ่านเยอะๆ จากนั้นค่อยฝึกเขียนสัก 2-3 ประโยค โดยใช้คำศัพท์ รูปประโยคหรือสำนวนที่น่าสนใจ แล้วค่อยลองเขียนเป็นย่อหน้าและประกอบเป็นบทความสั้นๆ ต่อไป

6. หาเพื่อนร่วมเรียน การมีกลุ่มเพื่อนที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี จะเป็นผลดีต่อการสอบพูด โดยลองซ้อมพูดกับเพื่อนและให้เพื่อนประเมินว่าเข้าใจสิ่งที่เราสื่อสารไหม หรืออาจอัดเสียงตัวเอง แล้ววิเคราะห์ว่าต้องปรับปรุงตรงไหน จะยิ่งทำให้เริ่มคิดประโยคและคำศัพท์ได้มากขึ้น

7. หมั่นเก็บคำศัพท์ จากแหล่งต่างๆ ทั้งหนังสือเรียน นิตยสาร โฆษณา ฯลฯ อาจลองจำคำพ้องความหมายและคำตรงข้ามที่ได้เจอ จะช่วยให้มีคลังคำศัพท์มากขึ้น

8. มองหาไอเดียใหม่ๆ เกี่ยวกับประเด็นน่าสนใจในสังคมเสมอ หมั่นฝึกแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปประโยคการสนับสนุนและการยกตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็น คุณมีความคิดเห็นอย่างไร? ทำไมคุณถึงมีความคิดเช่นนั้น?

Comments are closed.

Pin It