Advice

ประสิทธิภาพการ “ซั่ม” ขึ้นกับอะไรบ้าง?/Dr.DEN Sexociety

Pinterest LinkedIn Tumblr

คอลัมน์ Sexociety โดย Dr.DEN

ทั้งผู้ชายและผู้หญิงล้วนมีความกำหนัดหรือพลังขับดันทางเพศด้วยกันทั้งนั้น แม้จะมีระดับที่แตกต่างกันไปก็ตาม ลองตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบดูว่า คุณมีความรู้เรื่อง พลังขับดันทางเพศ แค่ไหน คุณอาจแปลกใจตัวเองก็ได้

1) การผลิต เทสโทสเตอโรน (ฮอร์โมนเพศชาย) ของผู้ชายมีระดับสูงสุดช่วงไหน?

ก. ปลายวัยรุ่น

ข. ปลาย 20

ค. ปลาย 30

2) ข้อใดในข้อต่อไปนี้ ที่เป็นตัวยับยั้งพลังขับดันทางเพศของผู้หญิง?

ก. ความหดหู่

ข. ความเหนื่อยล้า

ค. ความเครียด

ง. ทุกข้อข้างบน

3) ข้อใดในข้อต่อไปนี้ ที่ไม่ใช่สาเหตุทั่วไปที่ทำให้พลังขับดันทางเพศลดลง?

ก. ปัญหาความสัมพันธ์

ข. งานหนัก

ค. ความกังวลเรื่องเงิน

4) โดยทั่วไป ข้อใดในข้อต่อไปนี้ ที่จะไม่ปรับปรุงพลังขับดันทางเพศของคุณ?

ก. การดื่มแอลกอฮอลล์ แต่พอประมาณ

ข. การลดน้ำหนักแบบขึ้นๆ ลงๆ

ค. การออกกำลังหลอดเลือด

5) เพื่อปรับปรุงความใกล้ชิดในห้องนอน คู่รักควรพิจารณาทางเลือกข้อไหนก่อน?

ก. ไวน์และกุหลาบ

ข. แสงเทียน

ค. การคุยกัน

ง. ของเล่นทางเพศ

6) ใบสั่งยาเป็นเครื่องช่วยชีวิตได้ดีอย่างหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ยาบางตัวสามารถปิดฉากชีวิตรักของคุณได้ ข้อใดในข้อต่อไปนี้ที่ยับยั้งพลังขับดันทางเพศของคุณ?

ก. ยาแก้ซึมเศร้า

ข. ยาแก้ความดันโลหิต

ค. ยาเคมีบำบัด

ง. ทุกข้อข้างบน

7) ถ้าคุณสงสัยว่าพลังขับดันทางเพศของคุณกำลังลดลง เพราะคุณมีอาการซึมเศร้า หนทางปฎิบัติใดที่คุณควรหลีกเลี่ยง?

ก. ชื่นมื่นกับเครื่องดื่มแรงๆ

ข. เพ่งเล็งในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข

ค. ปรึกษาแพทย์

8) การหมดประจำเดือนมีผลกระทบต่อพลังขับดันทางเพศของผู้หญิงอย่างไร?

ก. มันเป็นตัวยับยั้ง

ข. มันเป็นตัวช่วย

ค. มันแล้วแต่บุคคล

9) คู่รักควรมีเซ็กซ์บ่อยแค่ไหน?

ก. สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

ข. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ค. อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ง. ไม่มีข้อใดถูก

10) คลอดบุตรวิธีไหน ที่จะทำให้พลังขับดันทางเพศของผู้หญิงฟื้นตัวเร็วขึ้น?

ก. ผ่าออก

ข. คลอดตามธรรมชาติ

ค. แล้วแต่บุคคล

เฉลย

1) ก. ผู้ชายทั่วไปจะมีระดับสูงสุดในการผลิตเทสโทสเตอโรนในปลายวัยรุ่น แม้ว่าพลังขับดันทางเพศของเขาจะดึ๋งดั๋งจนถึงวัย 60 ก็ตาม

2) ง. พลังขับดันทางเพศทั้งของผู้หญิงและผู้ชายผูกพันแน่นแฟ้นกับสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี ความหดหู่ ความเหนื่อยล้า และความเครียด ล้วนทำให้ร่างกายและความกำหนัดของเขาเสียสมดุล

3) ข. งานหนัก โดยตัวมันเองไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นตัวยับยั้งพลังขับดันทางเพศ อย่างไรก็ตามการทำงานจนหมดแรง อาจใช่

4) ข. ในขณะที่น้ำหนักตัวค่อยๆ ลดลงจะช่วยยกระดับพลังขับดันทางเพศของคุณ แต่การลดน้ำหนักแบบขึ้นๆ ลงๆ (YO-YO DIETING) จะสร้างความเครียดให้แก่ร่างกายของคุณในระยะยาว และมีแนวโน้มว่าจะยับยั้งความกำหนัดของคุณ

5) ค. ความใกล้ชิด เริ่มด้วยการแบ่งปัน และการสนทนาอย่างเปิดใจ คือ วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้น ไม่ใช่ว่าแสงเทียน กุหลาบ และไวน์ (หรือของเล่นทางเพศ เพื่อเพิ่มความตื่นเต้น) เป็นสิ่งไม่ดีนะครับ

6) ง. ในขณะที่ยาแก้ซึมเศร้า ยาแก้ความดันโลหิต และยารักษามะเร็ง ได้พิสูจน์ความสำเร็จในการรักษาโรคร้ายมาแล้ว แต่เป็นที่รู้กันว่ายาพวกนี้มีผลทางลบต่อความกำหนัด ปรึกษาแพทย์ก็แล้วกัน

7) ก. ความซึมเศร้าเป็นความป่วยไข้ที่ต้องการช่องทางระบายด้านบวก และมักต้องใช้ยาช่วย แอลกอฮอลกับความซึมเศร้าไม่ใช่ส่วนผสมที่ดีเลย

8) ค. ในขณะที่การหมดประจำเดือนโดยทั่วไปผูกพันกับการลดการผลิตเอสโตรเจน (ฮอร์โมนเพศหญิง) ซึ่งสามารถลดพลังขับดันทางเพศได้ แต่การปลอดความกังวลเรื่องตั้งครรภ์ ก็มักช่วยให้ผู้หญิงฟื้นฟูความรู้สึกในเสรีภาพทางเพศได้เช่นกัน

9) ง. ไม่มี “ตัวเลขวิเศษ” ใดๆ สำหรับคู่รักว่าควรจะร่วมรักกันถี่แค่ไหน เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ว่างั้นเถอะ

10) ค. การคลอดบุตรสามารถมีผลกระทบใหญ่หลวงต่อพลังขับดันทางเพศของผู้หญิง ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ผู้หญิงต้องการเวลาพักฟื้น 4-8 สัปดาห์ด้วยกันทุกคนแหละ
 

>> อัพเดตข่าวในแวดวงสังคม ก็อซซิป แฟชั่น ความงาม และเที่ยว กิน ดื่ม เพิ่มเติมได้ที่  http://www.celeb-online.net

Comments are closed.

Pin It