Advice

มนุษย์เงินเดือนไทยเสี่ยงโรคอ้วน เหตุนั่งทำงานนานต่อเนื่อง

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>เฮอร์บาไลฟ์ เผยผลสำรวจใหม่เกี่ยวกับ “โภชนาการในที่ทำงาน” ชี้ให้เห็นว่า คนทำงานส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีไลฟ์สไตล์แบบนั่งทำงานอยู่กับโต๊ะเป็นเวลานานๆ ทำให้ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายและเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน โดยการสำรวจนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมการใช้ชีวิตและทัศนคติของคนทำงานรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีผู้ตอบแบบสำรวจเป็นพนักงานประจำ 5,500 คน จาก 11 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงพนักงาน 500 คนจากประเทศไทยร่วมทำแบบสำรวจด้วย

จากผลสำรวจพบว่า 8 ใน 10 ของคนทำงาน (ร้อยละ 83) นั่งทำงานอยู่กับโต๊ะอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อวัน ขณะที่จำนวน 5 ใน 10 ของคนทำงาน รับประทานอาหารกลางวันที่โต๊ะทำงานถึง 2-5 ครั้งต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ ยังพบอีกด้วยว่า คนทำงานในประเทศไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81) ออกกำลังกายน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และจำนวน 6 ใน 10 ของคนทำงานออกแรงเคลื่อนไหวร่างกายในที่ทำงานน้อยกว่า 30 นาทีต่อวัน ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มการใช้ชีวิตของคนวัยทำงานที่น่าวิตกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพบว่ามีอัตราคนเป็นโรคอ้วนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม เราสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนได้ หากคนวัยทำงานในไทยตัดสินใจที่จะควบคุมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายของตนให้ดีขึ้น โดยเกือบ 8 ใน 10 ของกลุ่มคนเหล่านี้ (ร้อยละ 82) ยืนยันว่าพวกเขาต้องการใช้ชีวิตที่กระฉับกระเฉงและมีสุขภาพดี ทว่าส่วนใหญ่กลับอ้างว่าการทำตัวให้กระฉับกระเฉงในช่วงระหว่างวันทำงานนั้นเป็นเรื่องยากเหลือเกิน

“ด้วยเหตุผลที่พนักงานคนไทยส่วนใหญ่ยังใช้ชีวิตแบบนั่งทำงานอยู่กับโต๊ะเป็นเวลานานๆ ภารกิจสำคัญของเฮอร์บาไลฟ์ในฐานะบริษัทโภชนาการระดับโลกก็คือ การช่วยให้คนไทยหันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อชีวิตที่กระฉับกระเฉงและมีสุขภาพดี ด้วยการสร้างสุขนิสัยที่ดีทั้งในด้านโภชนาการและการออกแรงเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวัน ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยลดอัตราความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนในคนไทยให้น้อยลง และช่วยให้คนไทยมีสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้นในระยะยาว” คุณสุพจน์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ เฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย กล่าว

การสำรวจ “โภชนาการในที่ทำงาน” ของเฮอร์บาไลฟ์ จัดทำในเดือนมีนาคม 2016 โดยผู้ทำแบบสำรวจเป็นคนวัยทำงานอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 5,500 คน ในออสเตรเลีย ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

Comments are closed.

Pin It