Fashion

เพียเจต์อวดจิวเวลรีชั้นสูงปี 2022

Pinterest LinkedIn Tumblr


เพียเจต์ (Piaget) ส่งเทียบเชิญชมจิวเวลรีชั้นสูง ประจำปี 2022 กับแรงบันดาลใจจากการเฉลิมฉลอง ในช่วงวันที่มีช่วงเวลากลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี หรือ Solstice Celebration ผลงานจิวเวลรีชั้นสูงคอลเลกชันล่าสุด ที่บ่มเพาะหัตถศิลป์อันเป็นเลิศและความคิดสร้างสรรค์ที่แสนขบถของเมซงไว้อย่างยอดเยี่ยม และยังเชื่อมโยงกับเทศกาลเฉลิมฉลอง อย่าง Solstice Celebration ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ราตรีที่แสนยาวนานจะเปล่งประกายอย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้ หากขาดลุคอันตราตรึงที่บรรดาเพียเจต์ โซไซตี้บรรจงหยิบมาสะท้อนตัวตนผ่านรายละเอียดอันซับซ้อนของเสื้อผ้าโอต์กูตูร์ ซึ่งแน่นอนว่าเมซงเลยนำแนวคิดดังกล่าว มาสานต่อผ่านชิ้นงานไฮจิวเวลรีคอลเลกชัน Solstice: Chapter 1 – When dusk sets และนี่คือปฐมบทของช่วงเวลาอันน่าทึ่ง ที่เมซงรวบรวมชิ้นงานไฮไลต์จากคอลเลกชัน Solstice จิวเวลรีชั้นสูง ประจำปี 2022 จากเพียเจต์ มาให้ชมก่อนใคร

Comments are closed.

Pin It