Beauty

จุดเทียนสร้างอารมณ์ ความหอม พร้อมบุญ!

Pinterest LinkedIn Tumblr

Aveda LIGHT THE WAY CANDLES

การจุดเทียน โดยปรกติแล้วอาจเป็นเพียงสัญลักษณ์ธรรมดาทั่วไป แต่ในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งรู้จักกันดีว่าเป็น Earth Month หรือเดือนแห่งการรักษ์โลก ที่ อเวดา ศาสตร์และศิลป์แห่งพืชพรรณธรรมชาติอันบริสุทธิ์ จะสรรสร้างให้ประกายแห่งเปลวเทียนที่จุดสว่างจะเป็นมากกว่าการสร้างอารมณ์และความหอมให้แก่ห้องของคุณ เพราะนี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมาย  

ในช่วงปลายเดือนมีนาคม – พฤษภาคมของทุกปี AVEDA ทุกประเทศทั่วโลกจะจัดให้มีโปรแกรมพิเศษเพื่อสังคมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเดือน Earth Month ที่ตรงกับเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อหาเงินบริจากให้กับองค์กรไม่หวังผลกำไร Global Greengrants Fund โปรแกรม Earth Month นี้ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2007  โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับโครงการน้ำสะอาดโดยในตลอดระยะเวลา 7 ปีผ่านมา AVEDA ได้มอบเงินทุนกว่า 32 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับมูลนิธิ Global Greengrants fund ซึ่งเงินจำนวนหนึ่งที่หาได้คือมาจากการขายเทียน Earth Month

เช่นเดียวกันกับในปีนี้ AVEDA ประเทศไทยจะจัดกิจกรรม Earth Month และขายเทียน Light The Way Candles ขี้นเป็นครั้งแรกและจะนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิ Greengrants fund ซึ่งในปีนี้ตั้งเป้าจำหน่ายเทียนทั้งหมดเป็นเงินมูลค่า 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐ

โดยจะเริ่มให้มีการจัดจำหน่ายเทียน Light the Way Candle ราคา 500 บาท ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 31 พฤษภาคม ในราคา 500 บาท 

นอกเหนือจากนี้ เพื่อเป็นการสานต่อโครงการ Earth Month ในประเทศไทย อเวดา (ประเทศไทย) ได้จัดตั้งโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อริเริ่มโครงการการดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ ของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ซึ่งจะเป็นโครงการการพัฒนาต่อเนื่อง 5 ปี ใน 2 ชุมชน ชุมชนตลาดน้ำ คลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร และ ชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อขาม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยทั้ง 2 ชุมชนนี้มีรายได้หลักจากการทำนำ ปลูกพืชผลทางการเกษตร โครงการความร่วมมือที่อเวดาได้จัดตั้งขึ้นกับมูลนิธิอุกทกพัฒน์จะช่วยเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อให้ชาวบ้านกว่า 600 ครอบครัวสามารถมีอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งทางอเวดาจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยจะระดมเงินทุนผ่านการบริจาคจากผู้สนใจ

Light The Way Candles บรรจุในขวดแก้วที่เคยใช้บรรจุเครื่องดื่ม 100% กล่องกระดาษด้านนอก ทำจากกระดาษแข็ง post-consumer recycled (PCR) สูงถึง 70-90% และส่วนที่เหลือทำจากวัสดุพร้อมใช้ของอเวดา (แผ่นกระดาษเก่า ที่โดยปรกติจะถูกใส่ไปรวมในขึ้นตอนรีไซเคิล) เทียนแต่ละอัน จะหอมกรุ่นไปด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้ และพืชบริสุทธิ์ที่ได้จาก 100% certified essential oils  อาทิ  ginger และ ginger lily ที่ปลูกในประเทศอินเดีย  เนื้อเทียนทำจากขี้ผึ้งถั่วเหลืองที่สกัดจากธรรมชาติ 100%  2014 Light the Way Candle เผาไหม้อย่างสะอาดและสมบูรณ์ ส่งความหอมกรุ่นเข้มและเผ็ดร้อนในบรรยากาศได้ยาวนานต่อเนื่องกว่า 27 ชั่วโมง    

>> อัพเดตข่าวในแวดวงสังคม ก็อซซิป แฟชั่น ความงาม และเที่ยว กิน ดื่ม เพิ่มเติมได้ที่  http://www.celeb-online.net

Comments are closed.

Pin It