World Celeb

กษัตริย์จิกมีแห่งภูฏาน เสร็จร่วมงานวันชาติประจำปี พร้อมด้วยพระราชินีและพระโอรสทั้งสอง

Pinterest LinkedIn Tumblr


สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และ สมเด็จพระราชินีเจตซุน เปมา เสด็จพระราชดำเนินร่วมงานวันชาติของภูฏาน ซึ่งตรงกับวันที่ 17 ธันวาคม ของทุกปี พร้อมด้วยพระโอรส “เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก” และ “เจ้าชายจิกมี ยุกเยน วังชุก” รวมถึงสมาชิกในราชวงศ์องค์อื่นๆ โดยกษัตริย์จักมีได้ทรงมีพระปฏิสันถารและทรงเข้าร่วมกิจกรรมกับพสกนิกรภูฏาน ณ สนามกีฬาแห่งชาติชังลิมิทัง ในกรุงทิมพู

สำหรับประเทศภูฏาน สมเด็จพระราชาธิบดีอุเกน วังชุก (Ugyen Wangchuck) เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์วังชุก ถือเป็นการเริ่มต้นราชวงศ์วังชุกเมื่อ 111 ปีที่แล้ว จึงกำหนดให้วันที่ 17 ธันวาคม เป็นวันชาติของประเทศภูฏาน โดยปัจจุบัน สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 5 แห่งราชวงศ์วังชุก

#CelebOnline #กษัตริย์ภูฏาน #PhutanRoyalFamily #WorldCeleb #RoyalFamily #วันชาติภูฏาน #Prince #PhutanKing #พระราชินีภูฏาน

Cr.Kingjigmekhesar

Comments are closed.

Pin It