Tag

Davines

Browsing

เพราะตระหนักถึงคุณค่าของ “ความงาม” ที่ต้องควบคู่ไปกับ “ความยั่งยืน” ด้วยการรับผิดชอบต่อสังคมและโลกที่เราอาศัย อันจะนำไปสู่ความงดงามที่ยั่งยืนของโลกใบนี้ต่อไป เพื่อสะท้อนแนวคิดความงามอย่างยั่งยืน (Sustainable Beauty) ที่ยึดมั่นการอ

Continue Reading

แชมพูโปรเฟสชั่นแนลขวดแรก ที่สะท้อนความงามที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ด้วยการออกแบบเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบของการผลิต การผสานอันเยี่ยมยอดของประสิทธิภาพระดับโปรเฟสชั่นแนลและความงามที่ยั่งยืนใช้เวลาคิดค้นกว

Continue Reading

ปรากฎการณ์ใหม่แห่งการบำรุงเส้นผมแบบ มัลติ มาส์กกิ้ง การบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะที่ออกแบบการบำรุงเฉพาะส่วน หนังศีรษะและเส้นผม เปรียบเสมือนผิวหน้าที่มีความแตกต่างกันใน 3 บริเวณ คือ หนังศีรษะ ความยาวของเส้นผม และส่วนปลายผม ตอบโจทย์ควา

Continue Reading

บ่าย 2 พุธที่ 12 มิ.ย.นี้ จักรกฤศ เดชวรสุทธิ แห่ง อีไอจี เดอร์มอลเวลเนส (ไทย) ผู้จำหน่าย Davines (ดาวิเนส) แบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมระดับโลกจากประเทศอิตาลี

Continue Reading

ดาวิเนส ชวนร่วมแคมเปญ ลดการใช้หลอดพลาสติกดาวิเนส ผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมที่พัฒนาตามแนวคิด Sustainable Beauty หรือ ความงามอย่างยั่งยืน ที่เชื่อว่าการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานเข้ากับธรรมชาติอย่างถูกต้องย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ

Continue Reading

สำหรับผู้หญิง ใบหน้า ผิวพรรณ และเส้นผม ถือเป็นเรื่องสำคัญ ยิ่งดูแลป้องกันก่อนยิ่งได้เปรียบ เพราะการไปรักษาเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจะแก้ไขยาก

Continue Reading
Pin It