Tag

CDP

Browsing

ลอรีอัล ได้รับการเชิดชูในฐานะองค์กรผู้นำระดับโลกด้านความยั่งยืน ได้รับผลการประเมินเกรด A จาก CDP องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยลอรีอัลได้รับเกรด A รวม 3 ด้านถึง 3 ปีซ้อน ในด้านการดำเนินงานด้านความยั่

Continue Reading
Pin It