Tag

Absorba

Browsing

วัยเด็ก เป็นช่วงเวลาสำคัญแห่งการเจริญเติบโตทั้งในเชิงสรีระและพัฒนาการทางความคิด หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เด็กน้อยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในอนาคต คือ การเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับกับกิจกรรมและช่วงวัยของเด็ก เพราะด้วยสรีระของลูกน้อยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่พวกเขาทำอีกด้วย

Continue Reading
Pin It