Tag

โรคโควิด-19

Browsing

ลอรีอัล กรุ๊ป ได้ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโคโรนาในหลายภาคส่วน โดยเบื้องต้นได้เริ่มต้นการช่วยเหลือในภูมิภาคยุโรป ซึ่ง ณ ขณะนี้เป็นศูนย์กลางของภาวการณ์ระบาดครั้งใหญ่ของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ลอรี

Continue Reading
Pin It