Tag

เศรษฐีเกาหลีใต้

Browsing

นำรวจลิสต์ล่าสุดของมหาเศรษฐีในเกาหลีใต้ ปรากฏว่า อำนาจทางการเงิน ไม่ได้อยู่ในมือของบริษัทขนาดใหญ่อย่างที่เรียกว่า “แชโบล” อีกต่อไปแล้ว แต่ความร่ำรวยเปลี่ยนมือไปเป็นของกลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุนรุ่นใหม่ๆตั้งแต่ ไบรอัน คิม ผู้ก่อตั้งแอ

Continue Reading
Pin It