Tag

เศรษฐีบริษัทยา

Browsing

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า โรคโควิด-19 ทำให้บริษัทยาต่างก็ได้ลืมตาอ้าปาก ด้วยมูลค่าของหุ้นที่ขึ้นเป็นสองสามเท่าตัว บริษัทที่อู้ฟู่อยู่แล้วก็รวยขึ้นอีก ขณะที่ฝั่งที่กำลังคลำหาทางก็รอดตายราวปาฏิหาริย์ โดยเฉพาะบริษัทที่วิจัยวัคซีนออกมาสำเร็จ

Continue Reading
Pin It