Tag

เซเว่นบุ๊กอวอร์ด

Browsing

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับงานประกาศผลรางวัล เซเว่นบุ๊กอวอร์ด ที่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 9แล้ว โดยปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 280 เรื่อง รวมถึงคณะกรรมการตัดสินของปีนี้ที่ต้องทำงานกันอย่างเคร่งเครียดเพื่อตัดสินรางวัลในแต่ละประเภทประกอบด้วย ประเภทกวีนิพนธ์ ประธานคณะกรรมการคือ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ประเภทนวนิยาย ประธานคณะกรรมการคือ ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน ประธานคณะกรรมการคือ พจมาน พงษ์ไพบูลย์, ประเภทรวมเรื่องสั้น ประธานคณะกรรมการคือ ประภัสสร เสวิกุล, ประเภทสารคดี (ทั่วไป) ประธานคณะกรรมการคือ ศ.กีรติ บุญเจือ และประเภทนิยายภาพ (การ์ตูน) ประธานคณะกรรมการคือ นิวัฒน์ ธาราพรรค์

Continue Reading
Pin It