Tag

เครื่องแก้ว

Browsing

กว่า 700 ปีที่แบรนด์ Barovier Toso แบรนด์ผู้เชี่ยวชาญในงานเป่าแก้ว Venetian ได้มีโอกาสสร้างผลงานสุดวิจิตรให้กับลูกค้าคนพิเศษ ที่ถูกกล่าวขานในนามว่า Candelabro Pertini ผลงานเครื่องแก้วคริสตัลทำมือชิ้นนี้ ถือเป็นความท้าทายของแบรนด

Continue Reading
Pin It