Tag

อดีตเมียมหาเศรษฐี

Browsing

เกิดเป็นเมียมหาเศรษฐีก็ว่าส้มหล่นแล้ว ครั้นถึงวันที่ต้องเลิกรายิ่งส้มหล่นยิ่งกว่า นอกจากจะได้ส่วนแบ่งของความรวยไปทั้งชาติแล้ว ชีวิตยังอิสระเสรี สวย และรวยมากในบั้นปลาย ไม่เชื่อลองไปถามเธอๆ เหล่านี้ดูสิ…แมคเคนซี สกอตต์ :: นักเขียนน

Continue Reading
Pin It