Tag

หอศิลป์ยิ้มสู้

Browsing

“ความเก่งมันเป็นเรื่องที่นามธรรมมาก เวลาเราไปบอกกับใครว่า คนๆนั้น เก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ เพราะคนเรายังติดที่รูปธรรมมากกว่านามธรรม เราคิดว่าศิลปะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนทั่วไปเข้าใจคนพิการได้อย่างรวดเร็วว่า พวกเขาเก่งอย่างไร”

Continue Reading

ลี้ภัยน้ำท่วมไปอยู่จันทบุรี ที่บ้านน้องชาย หลังน้ำเริ่มลดลงบ้าง ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และผู้ก่อตั้ง “หอศิลป์ยิ้มสู้” ณ ซอยอรุณอมรินทร์ 39 เขตบางกอกน้อย จึงได้กลับเข้ากรุง มาเพื่อฟื้นฟูสภาพของหอศิลป์ฯ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำไปไม่น้อย

Continue Reading
Pin It