Tag

หม้อทอด

Browsing

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทำให้พวกเราต้องอยู่บ้านมากขึ้น ร้านอาหารแสนอร่อยบางร้านก็ปิดชั่วคราว หรือจะสั่งอาหารแบบดีลิเวอรี เราก็อาจจะกังวลเรื่องความสะอาดและคุณค่าของสารอาหาร แล้วแบบนี้เราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้รอด!

Continue Reading
Pin It