Tag

หน้ากากแอริซึม

Browsing

“ยูนิโคล่” (Uniqlo) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทุกคนให้ปกป้องตัวเองได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการปรับราคาหน้ากากแอริซึม (AIRism Mask) ลดลงจากราคาเดิม 390 บาทต่อแพคเหลือ 290 บาท (1 แพกมี 3 ชิ้น) หาซื้อได้ที่ร้านยูนิโคล่ทุกสาขาและออนไลน์สโตร์

Continue Reading
Pin It