Tag

ลิปสติกจิ้มจุ่ม

Browsing

ลอรีอัล ประเทศไทย เดินหน้าปลุกตลาดความงาม ส่งลิปสติกจิ้มจุ่มแบบซอง จากเมย์เบลลีน นิวยอร์ก แบรนด์เครื่องสำอางอันดับ 1 ของโลก เพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภคไทยผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อและไฮเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศ ด้วยสถานการณ์โควิดที่มีผ

Continue Reading
Pin It