Tag

ร่วมอิสสระ

Browsing

“ร่วมอิสสระ” ชวนชมนิทรรศการ ‘The Art Of Escape sponsored by SASARA Hua Hin’ สัมผัสประสบการณ์ งานศิลป์ที่โชว์ความแตกต่างของการสื่อสารเรื่องราวผ่านรูปแบบงานศิลปะในแต่ละศาสตร์ ที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านผลงานภาพถ่าย ภาพวาด รวมไปถึงผลงานด้

Continue Reading
Pin It