Tag

มื้อรอง

Browsing

โออิชิ เกี๊ยวซ่า (OISHI Gyoza) ปรับสโลแกนใหม่ อร่อยมื้อรอง ต้องโออิชิ เกี๊ยวซ่า กระตุ้นพฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างระหว่างวัน (มื้อรอง) ให้ถี่ขึ้น ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดกลุ่มอาหารว่างและของทานเล่น (Snack Appetizer)ล่าสุด!! ปล่อยหนังสั้นออนไลน์ เอาใ

Continue Reading
Pin It