Tag

มั่ั่นใจ

Browsing

โดฟเผยผลวิจัยจากการสำรวจผู้หญิงทั่วโลก พบผู้หญิงไทยถึงร้อยละ 99 ไม่มั่นใจในความสวยของตัวเอง พร้อมชี้ชัดถึงปัจจัยสำคัญที่สุดในการทำลายความเชื่อมั่นของผู้หญิงกว่าครึ่งโลก (เทียบเท่ากับผู้หญิงจำนวน 672 ล้านคน) คือ “คำวิจารณ์ของตนเอง” มักคิดว่าตนเองดูดีน้อยกว่าความจริงที่คนอื่นมองเห็น!

Continue Reading
Pin It