Tag

พระเจ้าแผ่นดิน

Browsing

การจะมีภาพถ่ายสักใบเพื่อเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำยังไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคน ในจำนวนนี้รวมถึงประชาชนจำนวนหนึ่ง ณ ท้องสนามหลวง ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ เพื่อรอต่อแถวรับบัตรคิวเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพ ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเขา เพราะคือการได้มาเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินที่พวกเขารักเป็นครั้งสุดท้าย

Continue Reading
Pin It