Tag

พระตำหนักดอยตุง

Browsing

ร้านภูฟ้า โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในกองทุนพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (ก.พ.ด.) จัดจำหน่ายหน้ากากผ้าพิมพ์ภาพวาดลายดอกไม้จากพระตำหนักดอยตุง

Continue Reading

ต้อนรับลมหนาวบนขุนเขาอันอุดม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ชวนชมบรรยากาศภายในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ กาดชนเผ่า ถนนคนเดินที่สูงที่สุดในประเทศไทย อิ่มอร่อยกับรสชาติอาหารจากเชฟอินดอย ตะลุยกิจกรรมหลากหลาย เรียนรู้วัฒนธรรมทั้ง 6ชนเผ่า ได้แก่ อ

Continue Reading
Pin It