Tag

ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน

Browsing

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดสัมภาษณ์พิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ถึงภารกิจในการส่งเสริมและสืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทย เป็นศูนย์องค์ความรู้งานหัตถศิลป์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

Continue Reading
Pin It