Tag

ปาร์ตี้ฮาโลวีน

Browsing

วันฮาโลวีน (Halloween) หรือวันปล่อยผี ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี โดยมีความเชื่อว่าในวันนี้ มิติของคนและวิญญาณจะถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน ปัจจุบันนี้วันฮาโลวีนได้กลายเป็นอีกหนึ่งวันที่นิยมจัดงานฉลองเพื่อความสนุกสนาน โดยผู้คนจะแต่งตั

Continue Reading
Pin It